WORKSHOP

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE   KOMUNIKIMI PROFESIONAL NЁ KURRIKULAT E SHKENCAVE TЁ SHЁNDETIT Me iniciativën e Departamentit të Lëndëve Paraklinike, nën drejtimin e Prof.Ass. Dr Floreta Kurti,  më 30 Nëntor 2017, në ambientet e Fakultetit të Shkencave  Mjekësore Teknike u zhvillua Workshopi me titull: „Komunikimi Profesional në kurrikulat e …