PROJEKTE

PROJEKTE

                                                                                                                                                                         

Home

Fakulteti I Shkencave Mjeksore Teknike

“Metodikat Dhe Mjetet E Reja Ne Standartizimin E Praktikave Infermierore”

 

Programi

 

 

09.00-09.20                    Fjala pershendetese Prof.Dr.Tatjana Çina
09.20-09.40                    Etika,si pjese thelbesore e praktikes infermierore Dr.Brisilda Refatllari
09.40-10.00                    Gershetimi i teorise me praktiken laboratorike dhe teknologjise inovative:nje hap perpara drejt permiresimit te mesimdhenies e mesimxenies ne FSHMT Dr.Shk.Klodina Poshi
10.00-10.40                    Aplikimi i metodave interaktive ne realizimin e praktikave laboratorike Dr.Shk.Piro Paparisto
10.40-11.00                    Aspekti klinik,si pjese integrale e formimit infermieror Msc.Ledi Neçaj
11.00-11.20                    Pytje-diskutime
11.20-11.50                    Pushim kafe
SEANCA E DYTE
Prof.Asoc.Irena Kola,Dr.Shk Genti Stroni,MSC Etleva Rustami
11.50-12.10                    Ndryshime ne programin e praktikave spitalore te fizioterapisteve Klejda Tani
12.10-12.30                    Praktika laboratorike pjese integrale e rendesishme e edukimit infermieror Alma Pula
12.30-12.50                    Universitetet duhet ti japin shoqerise,jo ate qe shoqeria deshiron,por cfare ajo ka nevoje Msc.Etleva Rustami
12.50-13.10                    Benefitet e perfituara dhe barierat gjate mbikqyrjes se praktikes klinike tek studentet e fizioterapise
13.10-13.30                     Zhvillimi dhe pergatitja e praktikave mesimore ne laboratorin Klinik-Biokimik nepermjet ilustrimit te nje teme specifike Negisa Aliu
13.30-13.40                    Pytje diskutime
13.40-14.10                    Dreke e lehte+Pushim kafe
SEANCA E TRETE
Prof.Asoc.Floreta Kurti,Msc.Alma Lelçaj,Klejda Tani
14.10-14.30                   Strategji per zhvillimin e aftesive profesionale te studenteve te deges Mami Msc.Alma Lelçaj
14.30-14.50                   Praktika profesionale ne degen Teknik Imazherie permiresimi i njohurive dhe rritja e kapaciteteve te teknikut imazherie Senad Mernica
14.50-15.10                    Eksperienca gjermane ne zhvillimin e praktikes infermierore Msc.Flora Zyberaj
15.10-15.30                    Roli i ekipit multidisiplinar ne ecurine e femijeve me nevoja te vecanta Enkeleda Cullhaj
15.30-15.40                    Pytje diskutime
15.40-16.00                    Konkluzione/Mbyllja e konferences
                                     Ndarja e Certifikatave