AKTIVITETE

Home

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

 

Në datën 16.05.2017, ora 14:30 pranë sallës së Këshillit të Fakultetit në FSHMT u zhvillua një takim përkujtimor në nder të Mjekes Psikiatre, Dr. Elida Cangonji.

Në takim morën pjesë familjarë të Znj. E. Cangonji, Zv/Rektore e UMT Prof. Suela Këlliçi, Dekane e FSHMT Prof. Tatjana Çina, autoritete drejtuese të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, miq e të afërm të saj.

Familja e Elidës i dhuroi fakultetit rreth 500 tekste “Psikiatria e fëmijëve dhe adoleshentëve” të cilët u bënë pjesë e fondit të Bibliotekës së fakultetit.

Të pranishmit në takim, treguan aspekte e eksperienca të ndryshme nga jeta, aktiviteti dhe veprimtaria profesionale të së ndjerës Dr. Elida Cangonji.Home

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Leksioni Hapur

Tema: Bioengineering, Motion Explained

Data 22/05/2017

Dega: Fizioterapi

Ora 13:00

Qellimi i ketij leksioni te hapur eshte dhenja e informacionit mbi menyrat modern te analizes se ecjes.

 • Menyrat e analizave objektive dhe kuantitative ne krahasim me ato subjektive dhe kualitative
 • Informacion mbi aparaturat e ndryshme te cilat mundesojne analizen e kinematikes, kinetikes dhe kontraktimit muskular.
 • Modernizimi i analizave laboratorike per fizioterapistet.

Marco Carcassoni
BTS s.p.a., Italy


                                                                                                                                                                                                                         

Home

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Raport narativ

Leksion I hapur” Te njohim autizmin”

Mbeshtur  nga : Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike

Zbatuar nga     : Shoqata e Logopedisteve Shqiptare

Objektivat :

 • Sensibilizimi ne lidhje me autizmin
 • Njohja me studimet me te reja ne lidhje me crregullimet e spektrit autik
 • Rendesia e logopedistit ne rihabilitimin e individeve me crregullime te spektrit autik

Data e realizimit te aktivitetit : 6 Maj 2017

Vendodhja : “Fakulteti i Shkencave Mjeksore Teknike

Audienca :Studente te logopedise,infermierise,shendetit publik ,petagogjise speciale,prinder te femijeve me crregullime te spektrit autik

Moderatore :Msc.Adiona Llukmanni ,Msc.Sashen Rexhepaj

Paneli:Antigoni Bullari,Dajana Preni,Marsilda Vuksani,Amla Llozhi,Gjergji Doka,Brunilda Lleshi,Junilda Petriti,Ina Kerciku,Ajola Bare

Pershkrimi i aktivitetit :

Aktiviteti u realizua ne kuder te sensibilizimit per rendesine e logopedise ne individet me autizem.

Misioni dhe qëllimi i shoqatës se “Logopedisteve Shqipëtarë” është sensibilizimi i komunitetit, shoqërisë,  institucioneve publike dhe private apo çdo organizmi/institucioni tjetër vendas apo i huaj me qëllim përmirësimin e imazhit te  të individëve me probleme gjuhesore  dhe nevoja të veçanta në mjedisin social dhe atë arsimor;

Per arritjen e qellimeve dhe objektivit te saj shoqata perdor nje sere mjetesh:

Organizoje mbledhej, takime, konferenca,leksione te hapura  e sesione informimi , si dhe veprimatari te tjera per sensibilizimin mbi rendesine e logopedise.

Shoqata e Logopedisteve Shqiptare me perfaqesuesit e saj , synon realizimin e aktiviteteve sensibilizuese dhe aksioneve direkte per promovimin dhe rendesine e deges se Logopedise . Ne kuader te ketij qellimi madhor  , sot me date 6 Maj 2017 , u zhvillua ne ambientet e fakultetit te  Shkencave Mjeksore Teknike ,leksioni I hapur me teme : Te njohim autizmin

Aktiviteti u realizua ne kuder te sensibilizimit per rendesine e logopedise ne individet me autizem.

Ky leksion I hapur kishte formen e nje diskutimi aktiv  me pjemarresit .

Temat e tajtuara ne kete leksion te hapur ishin si me poshte:

 1. Dajana Preni , Asperger si pjese e ÇSA
 2. Klaudia Sinani,Shenjat e alarmit dhe screening,
 3. Sashen Rexhepaj,Testet dhe pyetesoret
 4. Bruna Lleshi, ABA dhe metodikat per zhvillimin e gjuhes
 5. Marsilda Vuksani,Nderhyrja gjuhesore tek femijet me autism
 6. Ajola Bare, Rendesia e trajnimit te prinderve
 7. Antigoni Bullari, Rendesia e trajnimit te prinderve
 8. Adiona Llukmani,Autizmi dhe seksualiteti
 9. Junilda Petriti, Autizmi dhe teknologjia
 10. Aferdita Kulluri, Autizmi dhe terapia hiperbarike
 11. Gjergj Doka, Bullizmi dhe autizmi
 12. lIna Kerciku,Integrimi social i individeve me autizem,

Ne fund aktiviteti u mbyll me plotesimin e nje pyetesori per tu njohur me nevojen e studenteve dhe jo vetem per realizimin e aktiviteteve te ketij lloji .

Nga rezultatet e pyetesoreve studentet dhe pjesmarresit shprehen deshire per te realizuar leksione te hapura per tema te ndryshme ne lidhje me logopedine dhe rolin e logopedistit.

Home

UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Shoqata e Teknikeve te Imazherise-AITA vjen me aktivitetin e rradhes. Trajnim 2 ditor 27- 28 Maj 2017 ku u trajtua tema e shintigrafise ne dy aspekte: 1.Mjekesore 2. Fizike. Stafi referues: Drilona Kishta, Mimoza Seferaj, Ledina Zogaj
Ky trajnim u realizua ne formatin "Non formal education" sipas formateve te trajnimeve qe realizohet nga Erasmus Plus dhe kishte per qellim pervetesimin e njohurive profesionale ne lidhje me kete ekzaminim imazherik .
Tema imazherike u trajtuan nga teknik imazherie dhe mjek radiolog ndersa aspekti i fizikes u  referua nga fizikante mjekesore.
Ne fund pjesemarresit u pajisjen me certifikate pjesemarrje te njohur nga shteti shqiptar.

Home

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Titulli: Standartizimi I Kurrikules Se Infermierise Me Kurrikulat E Bashkimit Evropian

Qellimi: Trajnimi i stafit peadagogjik nga eksperte te fushes mbi standartizimin e kurrikules se Infermierise ne Fakultetin e Shkencave Mjekesore Teknike me ato te Bashkimit Evropian.

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) është një instrument i Komisionit Europian, i cili siguron ndihmë afatshkurtër dhe reciproke për administratat e pushtetit qendror (përfituesit) në vendet përfituese me qëllim që te kuptojne dhe zbatojne legjislacionin, politikat dhe standardet e BE-së.

Misioni  i ekspertëve konsistoj në dërgimin e ekspertëve të Shteteve Anëtare të BE-së, ne rastin tona Mbreteria e Bashkuar dhe Lituania, në një mision në mënyrë që të japi këshilla mbi menyren e hartimit te nje kurikule Infermierie me te gjitha standartet e BE’s. Misioni i ekspertëve zgjati pesë ditë dhe ofroj një mundësi për të diskutuar projektligjet, për të paraqitur shembujt e praktikave më të mira dhe për të dhënë ndihmë ne hartimin me te mire te nje programi Infermierie.

Ky trajnim u krye ne bashkepunim me Ministrine e Shendetesise, e cila ka luajtur nje rol te rendesishem ne krijimin e maredhenjeve te FSHMT-se dhe TAIEX.

 

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

 

LEKSION I HAPUR ORGANIZUAR NGA SHOQATA SHQIPETARE E FIZIOTERAPISTEVE,-ANETARE E KONFEDERATES BOTERORE TE FIZIOTERAPESE NE BASHKEPUNIM FAKULTETIT SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
LEKTOR:dR ERJON HILUKU
ORGANIZATOR:DR FATON DACI