KONFERENCA

 Programi  I KONFERENCËS SË PERSONELIT TEKNICIEN

DITA E PARË

                                                                        MODERATORËT

Prof.TATJANA CINA, ERJONA ZOGAJ, Dr. ALTINA XHAFERI,  Dr. FLORETA KURTI , SHOQATË

14:00-14:45 FJALA PËRSHËNDETËSE + Prezantime të shoqatave Prof.dr.Arben Gjata, Prof.dr.Tatjana Cina, Erjona Zogaj
14:45-15:05 Video Teasing + Korelacioni CT& MRI në diagnostikimin e tumoreve të trurit Dr.Afrim Pirraçi, Eldi Zoto, Arenc Sako
15:05-15:25 Video Teasing + Mbrojtja nga rrezatimet jonizuese e stafit në Radiografi, Radioterapi dhe Mjekësi Bërthamore Drilona Kishta
15:25-15:35 PUSHIM
15:35-15-55 Video Teasing + Anemia Ferrodefiçitare Prof.Dr.Edmond Pistulli
15:55-16:05 Video Teasing + Transfuzioni i gjakut, teknikat dhe kujdesi infermieror.(Punim Individual) Dr.Ermira Biu
16:05-16:15 Video Teasing+Paraliza Cerebrale në këndvështrimin fizioterapeutik,kujdesi prevenues dhe rehabilitimi i saj.(Punim Individual) Fitim Sinani
16:15-16:35 Video Teasing + Menaxhimi i reaksioneve alergjike nga lëndët e kontrastit Dr.Ledina Qose
16:35-16:40 PYETJE
16:40-17:00 COFFEE BREAK
17:00-17:20 Video Teasing + Cfarë është logopedia? Crregullimet e artikulimit dhe rehabilitimi i tyre Antigoni Bullari
17:20-17:40 Video Teasing + Infeksionet vaginale Rosarja Tafxhafa
17:40-17:50 Video Teasing + Metodat diagnistikuese të kancerit të qafës së mitrës. Msc.Elda Duraj
17:50-18:00 Video teasing+
18:00-18:20

 

Video Teasing + A jemi ne një shoqëri e frustruar? Dr.SH.M Admir Nake, Msc.Andronika Llabani1,Msc. Amarilda Zyli1, Dr.Arminda Mema2,

Dr.  Rajmonda Kolpepaj1, Dr.Sh.M.Migena Gega1,

Prof.Dr. Edmond Pistulli1 Prof.Dr. Elizana Petrela(Zaimi)3, Prof.Dr.  Tatjana Nurka(Çina)

18:20-18:30 Mbyllja
 

DITA E DYTË

                                                                               MODERATORËT

          Prof.Asoc. IRENA KOLA , Dr.AFRIM PIRRACI, Dr. LEDINA ZOGAJ,  Dr. ARBEN MITRUSHI, SHOQATË

9:00-9:15 FJALA PËRSHËNDETËSE
9:15-9:35 Video Teasing + Roli i teknikëve radiolog në ekzaminimin mamografik të gjirit. Dr.Altina Xhaferi
9:35-9:55 Video Teasing + Sëmundjet e gjendrës tiroide.Evoluimi i metodave diagnostike. Dr. Sandër Kola , Msc.Elda Duraj, Gerta Halilaj
9:55-10:15 Video Teasing + Cfarë imponon vlerësimi antropometrik i fëmijëve në një shkollë të Tiranës. Dr.Sh.M.:Admir Nake1,Dr.Sh.M.Migena GegaProf.Dr. Edmond Pistulli1 Prof.Dr.Elizana Petrela1

 

10:15-10:30 PYETJE
10:30-11:00 PUSHIM
11:00-11:20 Video Teasing + Krijimi i një protokolli ,njohja me trajtimet e reja të afazisë Sashen Rexhepaj
11:20-11:40 Video Teasing + Menaxhimi i lukasacioneve bi/unilateral kokso-femorale për pacientet në moshën pediatrike nga tekniku imazhier Iliri Lumi, Ina Tabaku
11:40-12:00 Video Teasing + Rëndësia e disa treguesëve laboratorikë rutinë në pacientë me pankreatit akut. MP.Nertila Tola (Sita)1, Dr.Sh.M. Admir Nake2

 

12:00-12:20 Video Teasing + Rehabilitimi fizioterapeutik dhe ortopedik i skoliozës Erisa Mane, Erjola Braçi
12:20-12:40 Pyetje-pushim
12:40-12:50 Video teasing+ A jemi në rrugën e duhur në trajtimin e infeksioneve urinare? Msc.Amarilda Zyli
12:50-13:10 Video Teasing + Infermieri në Trombolizë Përparim Visha
13:10-13:30 Video Teasing + Sarkoidoza, aspekte laboratorike dhe kompleksiteti diagnostik I saj. Msc Dorjana Demiraj1,  Dr.Sh.M. Admir Nake2

 

13:30-13:40 Video teasing+ Protokollet MRI për MRPC Alket Collaku
13:40-14:00 Video Teasing + Crregullimet e motorikës në komunikim. Apraksia dhe Dizartria Aferdita Kulluri
14:00-14:15 Pyetje
14:15-14:30 Fjalimi përmbyllës