KONFERENCA

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Në datat 12 dhe 13 Prill, 2018 Departamenti i Rehabilitimit dhe Diagnostikës pranë FSHMT-së, Universiteti Mjekësis i Tiranës organizoi:
 “Konferencën e Shkencave Teknike Rehabilituese  dhe Diagnostikuese – SFIDAT DHE PERSPEKTIVA”. 
 Në takim morën pjesë pedagogë të FSHMT-së, profesionistë të fushës së Rehabilitimit, laboratorit, imazherise, mjekësisë, infermierisë etj.
Fjalën përshëndetëse e mbajti Dekania e Fakultetit Prof. Dr Tatiana ÇINA
Ajo falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe grupin organizator për punën e kryer. 
Më pas shefja e Departamentit të Diagnostikës dhe Rehabilitimit Prof.Asoc.Irena KOLA, 
foli mbi qëllimin e konferencës dhe punën që kryhet në departament për të përkrahur kërkimin shkencor.
Në konferencë u prezantuan punime shkencore dhe u sollën risitë nga fusha e rehabilitimit dhe diagnostikës. 
Në konferencë ishin të ftuar ekspertë ndërkombëtarë të cilët me prezantimet dhe demostrimet në sallë përҫuan një vështrim ndryshe ne profesionet e tyre.
Konferenca realizoi qëllimet dhe të pranishmit dhanë vlerësime maksimale për organizimin.