ESSE3-Sekretaria

Hapësira e Strukturës Mësimore
Esse3 është një sistem i integruar për menaxhimin e mësimdhënies dhe shërbimeve drejtuar studentëve, orientimit, aplikimit në Universitet dhe jetës universitare deri në mbrojtjen e diplomës.

Studenti mund të monitorojë studimet e tij përmes një kodi unik identifikimi që e shoqëron atë në gjithë eksperiencën e tij në Universitet: nga aplikimi deri pas diplomimit, ku gjithmonë mund të gjejë të gjitha informacionet në lidhje me jetën e tij universitare me një instrument transparent dhe interaktiv.

Nëse keni probleme të çfarëdolloj tipologjie, kontaktoni IT e Universitetit.esse3