ORARI BACHELOR

UNIVERSITETI MJEKESISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

 

ORARI MESIMOR I,II,III (bachelor):

ORARI SEM II BACHELOR