FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

 

Njoftohen studentët e Masterit të Shkencave të FSHMT-së , viti i dytë,  se mësimi për vitin akademik 2018-2019  fillon në 15 tetor 2018, ora 13.30. Mësimi zhvillohet cdo ditë të javës,  në auditoret e vitit të kaluar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *