NJOFTIM PER APLIKIM NE KUOTAT E PAPLOTESUARA

Njoftohen studentet qe nuk kane mundur te aplikojne per tu regjistruar ne Programin Master, viti akademik 2018-2019, te paraqiten prane sekretarise mesimore ne daten 20.11.2018 ( per kuotat e paplotesuara) . Aplikantet fitues do te regjistrohen ne 21.11.2018 dhe do te vijojne mesimin.
DEKANATI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *