From our CleanScore team to your family, we wish you Joy, Happiness, Hope and Good Health! Together, let’s make 2021 the best year we can! CleanScore financohet dhe zbatohet nga Fondacioni Shqiptaro – Amerikan për Zhvillim (AADF) mbështetur dhe miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe Marrëveshjet …