From our CleanScore team to your family, we wish you Joy, Happiness, Hope and Good Health! Together, let’s make 2021 the best year we can!

CleanScore financohet dhe zbatohet nga Fondacioni Shqiptaro – Amerikan për Zhvillim (AADF) mbështetur dhe miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe Marrëveshjet me universitetet partnere. Projekti ka për qëllim të zbatojë në universitete korrigjimin e automatizuar të provimeve, duke rritur ndjeshëm transparencën në vlerësimin e studentëve.
Bashkëpunimi midis Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) dhe Universitetit të Mjekësisë filloi në Qershor të vitit 2020 në kuadër të nënshkrimit të një marrëveshjeje bashkëpunimi, me anë të së cilës “CleanScore” do të zhvillojë korrigjimin e automatizuar të provimeve.
Duke ju përshtatur dhe situatës së Covid, CleanScore ju vjen në ndihmë me zhvillimin e provimeve online.

Për më shumë informacione na kontaktoni në s.hoxha@aadf.org ose na vizitoni në zyrën pranë FSHMT, godina nr. 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *