Kërkimi shkencor nuk mbaron kurrë! *** AADF nëpërmjet projektit CleanScore shpall “Konkursin Kombëtar të Punimeve Shkencore” për fushat: 1. Arsim dhe Lidership  2. Sipërmarrje dhe Ekonomi  3. Turizëm Kulturor dhe Eko-turizëm  ***  CleanScore ka mundësuar për universitetet publike partnere qasjen në një nga libraritë digjitale më të mëdha në botë …