Njoftimi lidhur me aplikimet per pranimet ne programet e ciklit te dyte te studimeve “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” per vitin akademik 2020-2021.

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE   NJOFTIM NE LIDHJE ME ORARIN E APLIKIMIT NE MASTER SHKENCOR MASTER PROFESIONAL AFATET PER APLIKIMET E STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE PRANE FSHMT AFATET ( aplikimi, shpallja e fituesve, ankimimi, regjistrimi dhe shpallja e listes perfundimtare). DOKUMENTACIONI PER APLIKIM …

UDHEZIME PER PROCEDURAT E APLIKIMEVE DHE REGJISTRIMET NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE DHE TE CIKLIT TE DYTE

UNIVERSITETI I MJEKESISE ,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIM PER PERCAKTIMIN E NOTES MESATARE PER KANDIDATET QE KONKUROJNE NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE Urdher 2 Udhezimi Nr.10 Udhezimi 15 Udhezimi 17 shkresa percjellese

“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”

UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE Bashkangjitur gjeni Vendimin Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 “Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”, shkresen percjellese dhe udhezuesin. Vendim Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT Percillet per zbatim vendimi qarkullues …

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e pestë të …

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSESORE TEKNIKE Njoftim per mikro-fondet kerkimore nga HAP (health for all project) http://www.hap.org.al/en/thirrje-per-aplikime-per-kerkim-operacional-ne-shendetesi/