NJOFTIME

FORMULARI PER PERJASHTIMIN NGA TARIFA VITI AKADEMIK 2018-2019

NJOFTIM PER STUDENTET (BACHELOR)

Njoftim
Studentet e viteve akademike 
2015-2018  Viti i trete
2016-2018  Viti i dyte
2017-2018  Viti i pare
Nuk kane nevoje per te bere rregjistrime prane sekretarise per provimet e vjeshtes
Te gjithe studentet e tjere qe kane mbartje te provimeve nga vitet e tjera akademike do duhet te paraqiten prane sekretarise ne date 3 dhe 4 shtator per te bere rregjistrimin e ketyre provimeve
 
Dekanati

NJOFTIM NE LIDHJE ME SEZONET E PROVIMEVE

LISTA E STUDENTEVE PERRFITUES TE TARIFES SE PLOTE TE SHKOLLIMIT OSE REDUKTIM NE MASEN 50%TE KESAJ TARIFE PER VITIN AKADEMIK 2017-2018

LISTA E STUDENTEVE APLIKANTE PER PERJASHTIM TARIFE,TE CILET PRESIN MIRATIMIN E BORDIT SIPAS.VKM NR 638 DT 22/07/2015

NJOFTIM PER VENDE TE LIRA PUNE

PER PERSONEL AKADEMIK ME KOHE TE PJESHME NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE PER VITIN AKADEMIK 2018-2019

NJOFTIM LIDHUR ME APLIKIMET PËR PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE MASTER PROFESIONAL DHE MASTER I SHKENCAVE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË VITI AKADEMIK 2018-2019

NJOFTIM NE LIDHJE ME GJUHEN E HUAJ