NJOFTIME

NJOFTIM NE LIDHJE ME SEZONET E PROVIMEVE

NJOFTIM PER AFATIN E KANDIDIMIT NE "ZGJEDHJET STUDENTORE"

MASTER PROFESIONAL (provimet e mbartura) Menaxhim Infermieror,Mami, Logopedi,Tek Lab,Tek Imazheri,Fizioterapi

MASTER PROFESIONAL MP (Studentet e paprambetur ne sezonin e vjeshtes 2017)

MASTER SHKENCOR MSC (Studentet e paprambetur ne sezonin e vjeshtes 2017)

NJOFTIM PER AFATIN E KANDIDIMIT NE "KOMISIONIN E APELIT"

NJOFTIM SEZONI I PRILLIT