NJOFTIME

NJOFTIM NE LIDHJE ME SEZONET E PROVIMEVE

LISTA E STUDENTEVE PERRFITUES TE TARIFES SE PLOTE TE SHKOLLIMIT OSE REDUKTIM NE MASEN 50%TE KESAJ TARIFE PER VITIN AKADEMIK 2017-2018

LISTA E STUDENTEVE APLIKANTE PER PERJASHTIM TARIFE,TE CILET PRESIN MIRATIMIN E BORDIT SIPAS.VKM NR 638 DT 22/07/2015