Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

HISTORIKU I FAKULTETIT
KONFERENCA
ORGANIKA
NJOFTIME
LISTAT E FITUESVE NE MASTER SHKENCOR&MASTER PROFESIONAL NE FSHMT 2020-2021
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE APLIKANTE FITUES MASTER I SHKENCAVE 2020-2021 ZYRTARE APLIKANTE FITUES MASTER PROFESIONAL 2020-2021 ZYRTARE APLIKANTE FITUES MASTER SHKENCOR...
Read More "LISTAT E FITUESVE NE MASTER SHKENCOR&MASTER PROFESIONAL NE FSHMT 2020-2021"
NJOFTIM NE LIDHJE ME FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Shkrese per IAL per fillimin e vitit akademik 2020-20210001 LINKU PER STUDENTET E FSHMT KU TE JAPIN...
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR"
LISTAT EMERORE TE STUDENTEVE VITI 1
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANEFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE LISTAT EMERORE E STUDENTEVE VITI I PARE BACHELOR TE NDARE SIPAS GRUPEVEINFERMIERIFIZIOTERAPILOGOPEDIMAMITEK IMAZHERITEK LABORATORI 
Read More "LISTAT EMERORE TE STUDENTEVE VITI 1"
LISTA E APLIKANTEVE RAUNDI I 4 NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE INFERMIERI E PERGJITHSHME FIZIOTERAPI LOGOPEDI MAMI TEKNIK IMAZHERI TEKNIK LABORATORI
Read More "LISTA E APLIKANTEVE RAUNDI I 4 NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE"
NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME.
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE MIRATIMI I KRETEREVE TE PUNESIMIT TE STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME."
Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme...
Read More "Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme"
LISTAT E FITUESVE NE MASTER SHKENCOR&MASTER PROFESIONAL NE FSHMT 2020-2021
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE APLIKANTE FITUES MASTER I SHKENCAVE 2020-2021 ZYRTARE APLIKANTE FITUES MASTER PROFESIONAL 2020-2021 ZYRTARE APLIKANTE FITUES MASTER SHKENCOR...
Read More "LISTAT E FITUESVE NE MASTER SHKENCOR&MASTER PROFESIONAL NE FSHMT 2020-2021"
NJOFTIM NE LIDHJE ME FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Shkrese per IAL per fillimin e vitit akademik 2020-20210001 LINKU PER STUDENTET E FSHMT KU TE JAPIN...
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR"
LISTAT EMERORE TE STUDENTEVE VITI 1
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANEFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE LISTAT EMERORE E STUDENTEVE VITI I PARE BACHELOR TE NDARE SIPAS GRUPEVEINFERMIERIFIZIOTERAPILOGOPEDIMAMITEK IMAZHERITEK LABORATORI 
Read More "LISTAT EMERORE TE STUDENTEVE VITI 1"
LISTA E APLIKANTEVE RAUNDI I 4 NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE INFERMIERI E PERGJITHSHME FIZIOTERAPI LOGOPEDI MAMI TEKNIK IMAZHERI TEKNIK LABORATORI
Read More "LISTA E APLIKANTEVE RAUNDI I 4 NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE"
NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME.
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE MIRATIMI I KRETEREVE TE PUNESIMIT TE STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME."
Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme...
Read More "Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme"
Renditja paraprake e kandidateve nga trojet
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE KOSOVE BUJANOVCI PRESHEVE MAL I ZI MAQEDONI BALLKANO-EGJYPTIAN
Read More "Renditja paraprake e kandidateve nga trojet"
LISTA E STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
UNIVERSITETI I MJEKESIE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKINIKE   LISTATE STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
Read More "LISTA E STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE"

HOME