Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

HISTORIKU I FAKULTETIT
NJOFTIME Previous Next
KONFERENCA
NJOFTIME Previous Next
ORGANIKA
NJOFTIME Previous Next
NJOFTIME
NJOFTIME Previous Next

NJOFTIME

Vendime te KIZ-it të UMT-së
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIMET  TE KOMISIONET INSTITUCIONAL ZGJEDHOR TE UNIVERSITETIT MJEKESISE TIRANE vendim nr 9 i dt 07.07.2020 vendim nr...
Read More "Vendime te KIZ-it të UMT-së"
“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”
UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE Bashkangjitur gjeni Vendimin Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 "Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT",...
Read More "“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”"
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar...
Read More "PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V"
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSESORE TEKNIKE Njoftim per mikro-fondet kerkimore nga HAP (health for all project) http://www.hap.org.al/en/thirrje-per-aplikime-per-kerkim-operacional-ne-shendetesi/
Read More ""
FIZIOTERAPIA
TEKNIKAT VLERSUESE DHE REHABILITUSE TE SKOLIOZES Qellimi: Njohja e koncepteve baze te menyres se sakte te diagnostifikimit dhe terapise se skoliozes nga ana teorike dhe...
Read More "FIZIOTERAPIA"
PYETESORI I STUDENTIT
ne kuader te auditimit “Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve studentore pranë IAL-ve publike” eshte përgatitur nje pyetësor për të vjelë opinionin tuaj mbi cilësinë e...
Read More "PYETESORI I STUDENTIT"
Vendime te KIZ-it të UMT-së
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIMET  TE KOMISIONET INSTITUCIONAL ZGJEDHOR TE UNIVERSITETIT MJEKESISE TIRANE vendim nr 9 i dt 07.07.2020 vendim nr...
Read More "Vendime te KIZ-it të UMT-së"
“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”
UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE Bashkangjitur gjeni Vendimin Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 "Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT",...
Read More "“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”"
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar...
Read More "PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V"
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSESORE TEKNIKE Njoftim per mikro-fondet kerkimore nga HAP (health for all project) http://www.hap.org.al/en/thirrje-per-aplikime-per-kerkim-operacional-ne-shendetesi/
Read More ""
FIZIOTERAPIA
TEKNIKAT VLERSUESE DHE REHABILITUSE TE SKOLIOZES Qellimi: Njohja e koncepteve baze te menyres se sakte te diagnostifikimit dhe terapise se skoliozes nga ana teorike dhe...
Read More "FIZIOTERAPIA"
PYETESORI I STUDENTIT
ne kuader te auditimit “Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve studentore pranë IAL-ve publike” eshte përgatitur nje pyetësor për të vjelë opinionin tuaj mbi cilësinë e...
Read More "PYETESORI I STUDENTIT"

HOME

NJOFTIME

NJOFTIME