Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

HISTORIKU I FAKULTETIT
NJOFTIME Previous Next
KONFERENCA
NJOFTIME Previous Next
ORGANIKA
NJOFTIME Previous Next
NJOFTIME
NJOFTIME Previous Next

NJOFTIME

PLATFORMA 2020-2024 Prof.Asoc.Dr Manika Kreka
Të dashur Kolegë! Të dashur Studentë! Në këto ditë pandemie, dëshiroj së pari që ky mesazh,  t’Ju gjejë të gjithëve mirë. Dëshiroja t`ju njoftoja personalisht në një...
Read More "PLATFORMA 2020-2024 Prof.Asoc.Dr Manika Kreka"
Misioni & Vizioni yne Prof.As.I.Zekja
 Të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtorë ! Duke Ju uruar dhe dëshiruar shëndet , po Ju parashtroj idetë dhe propozimet e mia për mbarëvajtjen dhe zhvillimin e FSHMT-së...
Read More "Misioni & Vizioni yne Prof.As.I.Zekja"
Bashkë për FSHMT-në! Prof. Asoc. Dr. Irena KOLA
Të dashur kolegë  dhe studentë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike! Së pari, uroj të gëzoni shëndet të plotë Ju dhe familjarët Tuaj! Së dyti, doja t’ju vija...
Read More "Bashkë për FSHMT-në! Prof. Asoc. Dr. Irena KOLA"
Vendime te KIZ-it të UMT-së
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIMET  TE KOMISIONET INSTITUCIONAL ZGJEDHOR TE UNIVERSITETIT MJEKESISE TIRANE vendim nr 9 i dt 07.07.2020 vendim nr...
Read More "Vendime te KIZ-it të UMT-së"
“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”
UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE Bashkangjitur gjeni Vendimin Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 "Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT",...
Read More "“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”"
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar...
Read More "PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V"
PLATFORMA 2020-2024 Prof.Asoc.Dr Manika Kreka
Të dashur Kolegë! Të dashur Studentë! Në këto ditë pandemie, dëshiroj së pari që ky mesazh,  t’Ju gjejë të gjithëve mirë. Dëshiroja t`ju njoftoja personalisht në një...
Read More "PLATFORMA 2020-2024 Prof.Asoc.Dr Manika Kreka"
Misioni & Vizioni yne Prof.As.I.Zekja
 Të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtorë ! Duke Ju uruar dhe dëshiruar shëndet , po Ju parashtroj idetë dhe propozimet e mia për mbarëvajtjen dhe zhvillimin e FSHMT-së...
Read More "Misioni & Vizioni yne Prof.As.I.Zekja"
Bashkë për FSHMT-në! Prof. Asoc. Dr. Irena KOLA
Të dashur kolegë  dhe studentë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike! Së pari, uroj të gëzoni shëndet të plotë Ju dhe familjarët Tuaj! Së dyti, doja t’ju vija...
Read More "Bashkë për FSHMT-në! Prof. Asoc. Dr. Irena KOLA"
Vendime te KIZ-it të UMT-së
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIMET  TE KOMISIONET INSTITUCIONAL ZGJEDHOR TE UNIVERSITETIT MJEKESISE TIRANE vendim nr 9 i dt 07.07.2020 vendim nr...
Read More "Vendime te KIZ-it të UMT-së"
“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”
UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE Bashkangjitur gjeni Vendimin Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 "Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT",...
Read More "“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”"
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar...
Read More "PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V"
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSESORE TEKNIKE Njoftim per mikro-fondet kerkimore nga HAP (health for all project) http://www.hap.org.al/en/thirrje-per-aplikime-per-kerkim-operacional-ne-shendetesi/
Read More ""
FIZIOTERAPIA
TEKNIKAT VLERSUESE DHE REHABILITUSE TE SKOLIOZES Qellimi: Njohja e koncepteve baze te menyres se sakte te diagnostifikimit dhe terapise se skoliozes nga ana teorike dhe...
Read More "FIZIOTERAPIA"

HOME

NJOFTIME

NJOFTIME