Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

HISTORIKU I FAKULTETIT
KONFERENCA
ORGANIGRAMA
NJOFTIME
From our CleanScore team to your family, we wish you Joy, Happiness, Hope and Good Health! Together, let's make 2021 the best year we can!...
Read More ""
LISTAT E FITUESVE NE MASTER SHKENCOR&MASTER PROFESIONAL NE FSHMT 2020-2021
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE RIALOKIMET MASTER PROFESIOANL 2020-2021 RIALOKIMET MASTER SHKENCOR 2020-2021 APLIKANTE FITUES MASTER I SHKENCAVE 2020-2021 ZYRTARE APLIKANTE FITUES...
Read More "LISTAT E FITUESVE NE MASTER SHKENCOR&MASTER PROFESIONAL NE FSHMT 2020-2021"
NJOFTIM NE LIDHJE ME FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Shkrese per IAL per fillimin e vitit akademik 2020-20210001 LINKU PER STUDENTET E FSHMT KU TE JAPIN...
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR"
LISTAT EMERORE TE STUDENTEVE VITI 1
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANEFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE LISTAT EMERORE E STUDENTEVE VITI I PARE BACHELOR TE NDARE SIPAS GRUPEVEINFERMIERIFIZIOTERAPILOGOPEDIMAMITEK IMAZHERITEK LABORATORI 
Read More "LISTAT EMERORE TE STUDENTEVE VITI 1"
LISTA E APLIKANTEVE RAUNDI I 4 NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE INFERMIERI E PERGJITHSHME FIZIOTERAPI LOGOPEDI MAMI TEKNIK IMAZHERI TEKNIK LABORATORI
Read More "LISTA E APLIKANTEVE RAUNDI I 4 NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE"
NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME.
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE MIRATIMI I KRETEREVE TE PUNESIMIT TE STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME."
From our CleanScore team to your family, we wish you Joy, Happiness, Hope and Good Health! Together, let's make 2021 the best year we can!...
Read More ""
LISTAT E FITUESVE NE MASTER SHKENCOR&MASTER PROFESIONAL NE FSHMT 2020-2021
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE RIALOKIMET MASTER PROFESIOANL 2020-2021 RIALOKIMET MASTER SHKENCOR 2020-2021 APLIKANTE FITUES MASTER I SHKENCAVE 2020-2021 ZYRTARE APLIKANTE FITUES...
Read More "LISTAT E FITUESVE NE MASTER SHKENCOR&MASTER PROFESIONAL NE FSHMT 2020-2021"
NJOFTIM NE LIDHJE ME FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Shkrese per IAL per fillimin e vitit akademik 2020-20210001 LINKU PER STUDENTET E FSHMT KU TE JAPIN...
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR"
LISTAT EMERORE TE STUDENTEVE VITI 1
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANEFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE LISTAT EMERORE E STUDENTEVE VITI I PARE BACHELOR TE NDARE SIPAS GRUPEVEINFERMIERIFIZIOTERAPILOGOPEDIMAMITEK IMAZHERITEK LABORATORI 
Read More "LISTAT EMERORE TE STUDENTEVE VITI 1"
LISTA E APLIKANTEVE RAUNDI I 4 NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE INFERMIERI E PERGJITHSHME FIZIOTERAPI LOGOPEDI MAMI TEKNIK IMAZHERI TEKNIK LABORATORI
Read More "LISTA E APLIKANTEVE RAUNDI I 4 NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE"
NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME.
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE MIRATIMI I KRETEREVE TE PUNESIMIT TE STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME."
Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme...
Read More "Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme"
Renditja paraprake e kandidateve nga trojet
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE KOSOVE BUJANOVCI PRESHEVE MAL I ZI MAQEDONI BALLKANO-EGJYPTIAN
Read More "Renditja paraprake e kandidateve nga trojet"

HOME