Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

HISTORIKU I FAKULTETIT
  HISTORIKU I FAKULTETIT HISTORIA E SHKOLLËS SË INFERMIERISË, TIRANË Më 30 Dhjetor 1921 përshkruhen të dhënat e para mbi zhvillimin e infermieristikës si profesion edhe si shërbim, me edukimin,shkollimin dhe formimin përkatës. Ishte Kryqi i...
KONFERENCA
Previous Next KONFERENCË KOMBËTARE Kujdesi paliativ FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE – UNIVERSITETI I MJEKËSISË – TIRANË _____________________________________________________________________ 4 -5 Korrik, Korçë E mërkurë 4 Korrik     Mbërritja e pjesëmarrësve në Korçë   E Premte 5...
ORGANIKA
ORGANIKA     FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE       ORGANIKA ANALITIKE E PERSONELIT AKADEMIK TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Nr. Emër Atësia Mbiemër Titulli /Grada Pozicioni 1 Tatjana Hamdi Çina Profesor Dekan...
NJOFTIME
NJOFTIM NE LIDHJE ME KARTEN E STUDENTIT GRAFIKU SIPAS FAKULTETEVE NJOFTIME vendimi i bordit adm nr. 23 dt 28.04.2020 vendimi bordit adm nr 20 date 28.04.2020 Vendimi Nr. 12 i B.A. – perjashtim nga tarifa...
Renditja paraprake e kandidateve nga trojet
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE KOSOVE BUJANOVCI PRESHEVE MAL I ZI MAQEDONI BALLKANO-EGJYPTIAN
Read More "Renditja paraprake e kandidateve nga trojet"
LISTA E STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
UNIVERSITETI I MJEKESIE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKINIKE   LISTATE STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
Read More "LISTA E STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE"
LISTA ME RENDITJEN E APLIKANTEVE TE RAUNDIT TE PARE NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE PRANE FSHMT
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE FizioterapiInfermieri e pergjithshmeLogopediMamiTeknike ImazherieTeknike Laboratori
Read More "LISTA ME RENDITJEN E APLIKANTEVE TE RAUNDIT TE PARE NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE PRANE FSHMT"
UDHEZIME PER PROCEDURAT E APLIKIMEVE DHE REGJISTRIMET NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE DHE TE CIKLIT TE DYTE
UNIVERSITETI I MJEKESISE ,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIM PER PERCAKTIMIN E NOTES MESATARE PER KANDIDATET QE KONKUROJNE NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE...
Read More "UDHEZIME PER PROCEDURAT E APLIKIMEVE DHE REGJISTRIMET NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE DHE TE CIKLIT TE DYTE"
Renditja paraprake e kandidateve nga trojet
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE KOSOVE BUJANOVCI PRESHEVE MAL I ZI MAQEDONI BALLKANO-EGJYPTIAN
Read More "Renditja paraprake e kandidateve nga trojet"
LISTA E STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
UNIVERSITETI I MJEKESIE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKINIKE   LISTATE STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
Read More "LISTA E STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE"
LISTA ME RENDITJEN E APLIKANTEVE TE RAUNDIT TE PARE NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE PRANE FSHMT
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE FizioterapiInfermieri e pergjithshmeLogopediMamiTeknike ImazherieTeknike Laboratori
Read More "LISTA ME RENDITJEN E APLIKANTEVE TE RAUNDIT TE PARE NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE PRANE FSHMT"
UDHEZIME PER PROCEDURAT E APLIKIMEVE DHE REGJISTRIMET NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE DHE TE CIKLIT TE DYTE
UNIVERSITETI I MJEKESISE ,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIM PER PERCAKTIMIN E NOTES MESATARE PER KANDIDATET QE KONKUROJNE NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE...
Read More "UDHEZIME PER PROCEDURAT E APLIKIMEVE DHE REGJISTRIMET NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE DHE TE CIKLIT TE DYTE"
Vendime te KIZ-it të UMT-së
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIMET  TE KOMISIONET INSTITUCIONAL ZGJEDHOR TE UNIVERSITETIT MJEKESISE TIRANE vendim nr 9 i dt 07.07.2020 vendim nr...
Read More "Vendime te KIZ-it të UMT-së"
“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”
UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE Bashkangjitur gjeni Vendimin Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 "Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT",...
Read More "“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”"

HOME