Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

HISTORIKU I FAKULTETIT
  HISTORIKU I FAKULTETIT HISTORIA E SHKOLLËS SË INFERMIERISË, TIRANË Më 30 Dhjetor 1921 përshkruhen të dhënat e para mbi zhvillimin e infermieristikës si profesion edhe si shërbim, me edukimin,shkollimin dhe formimin përkatës. Ishte Kryqi i...
KONFERENCA
Previous Next KONFERENCË KOMBËTARE Kujdesi paliativ FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE – UNIVERSITETI I MJEKËSISË – TIRANË _____________________________________________________________________ 4 -5 Korrik, Korçë E mërkurë 4 Korrik     Mbërritja e pjesëmarrësve në Korçë   E Premte 5...
ORGANIKA
ORGANIKA     FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE       ORGANIKA ANALITIKE E PERSONELIT AKADEMIK TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Nr. Emër Atësia Mbiemër Titulli /Grada Pozicioni 1 Tatjana Hamdi Çina Profesor Dekan...
NJOFTIME
NJOFTIM NE LIDHJE ME KARTEN E STUDENTIT Riorganizimi i punes ne konvikte Riorganizimi i punes ne fakultete NJOFTIME Vendimi-i-Bordit-nr.34-date-28.09.2020 Vendimi -i-Bordit-nr.35-date28.09.2020 Vendimi-i-Bordit-nr.37-date-28.09.2020 vendimi i bordit adm nr. 23 dt 28.04.2020 vendimi bordit adm nr 20...
NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME.
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE MIRATIMI I KRETEREVE TE PUNESIMIT TE STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME."
NJOFTIM NE LIDHJE ME BURSE,PERJASHTIM NGA TARIFA,REDUKTIM TARIFE ME 50%
UNIVERSITETI MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Njoftimi per perfitim te Burses Bachelor Njoftimi Perjashtim nga Tarifa e Shkollimit Bachelor Njoftimi Reduktim tarife shkollimi me...
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME BURSE,PERJASHTIM NGA TARIFA,REDUKTIM TARIFE ME 50%"
Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme...
Read More "Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme"
Renditja paraprake e kandidateve nga trojet
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE KOSOVE BUJANOVCI PRESHEVE MAL I ZI MAQEDONI BALLKANO-EGJYPTIAN
Read More "Renditja paraprake e kandidateve nga trojet"
LISTA E STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
UNIVERSITETI I MJEKESIE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKINIKE   LISTATE STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
Read More "LISTA E STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE"
NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME.
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE MIRATIMI I KRETEREVE TE PUNESIMIT TE STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME PUNESIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME."
NJOFTIM NE LIDHJE ME BURSE,PERJASHTIM NGA TARIFA,REDUKTIM TARIFE ME 50%
UNIVERSITETI MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Njoftimi per perfitim te Burses Bachelor Njoftimi Perjashtim nga Tarifa e Shkollimit Bachelor Njoftimi Reduktim tarife shkollimi me...
Read More "NJOFTIM NE LIDHJE ME BURSE,PERJASHTIM NGA TARIFA,REDUKTIM TARIFE ME 50%"
Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme...
Read More "Percillet Urdhri i Rektorit nr 98 date 07.10.2020 per punesimin e personelit akademik me kohe te pjesshme"
Renditja paraprake e kandidateve nga trojet
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE KOSOVE BUJANOVCI PRESHEVE MAL I ZI MAQEDONI BALLKANO-EGJYPTIAN
Read More "Renditja paraprake e kandidateve nga trojet"
LISTA E STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
UNIVERSITETI I MJEKESIE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKINIKE   LISTATE STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
Read More "LISTA E STUDENTEVE PER TRANSFERIMET NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE"
LISTA ME RENDITJEN E APLIKANTEVE TE RAUNDIT TE PARE NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE PRANE FSHMT
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE FizioterapiInfermieri e pergjithshmeLogopediMamiTeknike ImazherieTeknike Laboratori
Read More "LISTA ME RENDITJEN E APLIKANTEVE TE RAUNDIT TE PARE NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE PRANE FSHMT"

HOME