Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

HISTORIKU I FAKULTETIT
  HISTORIKU I FAKULTETIT HISTORIA E SHKOLLËS SË INFERMIERISË, TIRANË Më 30 Dhjetor 1921 përshkruhen të dhënat e para mbi zhvillimin e infermieristikës si profesion edhe si shërbim, me edukimin,shkollimin dhe formimin përkatës. Ishte Kryqi i...
KONFERENCA
Previous Next KONFERENCË KOMBËTARE Kujdesi paliativ FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE – UNIVERSITETI I MJEKËSISË – TIRANË _____________________________________________________________________ 4 -5 Korrik, Korçë E mërkurë 4 Korrik     Mbërritja e pjesëmarrësve në Korçë   E Premte 5...
ORGANIGRAMA
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE
NJOFTIME
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIME BORDI                                                   ...
PUBLIKOHET RENDITJA PARAPRAKE E KANDIDATEVE NGA TROJET DHE KUOTAT E VECANTA ,VITI AKADEMIK 2021-2022
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE  RENDITJA PARAPRAKE E KANDIDATEVE NGA TROJET DHE KUOTAT E VECANTA VITI AKADEMIK 2021-2022 STATUSI AFTESI TE KUFIZUARA...
Read More "PUBLIKOHET RENDITJA PARAPRAKE E KANDIDATEVE NGA TROJET DHE KUOTAT E VECANTA ,VITI AKADEMIK 2021-2022"
DATAT TE RENDESISHME PER PRANIMET NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE DHE PROGRAMET E INTEGRUARA,VITI AKADEMIK 2021-2022
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Data të rëndësishme për pranimet në programet e ciklit të parë dhe programet e integruara, viti akademik...
Read More "DATAT TE RENDESISHME PER PRANIMET NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE DHE PROGRAMET E INTEGRUARA,VITI AKADEMIK 2021-2022"
UDHEZIMET E MINISTRISE SE ARSIMIT,SPORTIT DHE RINISE PER VITIN AKADEMIK 2021-2022
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Udhezim-nr.-10-date-15-05-2019 Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë, i përditësuar të...
Read More "UDHEZIMET E MINISTRISE SE ARSIMIT,SPORTIT DHE RINISE PER VITIN AKADEMIK 2021-2022"
Kërkimi shkencor nuk mbaron kurrë! *** AADF nëpërmjet projektit CleanScore shpall “Konkursin Kombëtar të Punimeve Shkencore” për fushat: 1. Arsim dhe Lidership  2. Sipërmarrje dhe...
Read More ""
Procesi i zhvillimit te provimeve online
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIME NE LIDHJE ME PROCESIN E PROVIMEVE ONLINE PRANE UNIVERSITETIT MJEKESISE,TIRANE PER VITIN AKADEMIK 2020-2021 VENDIME UMT
Read More "Procesi i zhvillimit te provimeve online"
PUBLIKOHET RENDITJA PARAPRAKE E KANDIDATEVE NGA TROJET DHE KUOTAT E VECANTA ,VITI AKADEMIK 2021-2022
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE  RENDITJA PARAPRAKE E KANDIDATEVE NGA TROJET DHE KUOTAT E VECANTA VITI AKADEMIK 2021-2022 STATUSI AFTESI TE KUFIZUARA...
Read More "PUBLIKOHET RENDITJA PARAPRAKE E KANDIDATEVE NGA TROJET DHE KUOTAT E VECANTA ,VITI AKADEMIK 2021-2022"
DATAT TE RENDESISHME PER PRANIMET NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE DHE PROGRAMET E INTEGRUARA,VITI AKADEMIK 2021-2022
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Data të rëndësishme për pranimet në programet e ciklit të parë dhe programet e integruara, viti akademik...
Read More "DATAT TE RENDESISHME PER PRANIMET NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE DHE PROGRAMET E INTEGRUARA,VITI AKADEMIK 2021-2022"
UDHEZIMET E MINISTRISE SE ARSIMIT,SPORTIT DHE RINISE PER VITIN AKADEMIK 2021-2022
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Udhezim-nr.-10-date-15-05-2019 Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë, i përditësuar të...
Read More "UDHEZIMET E MINISTRISE SE ARSIMIT,SPORTIT DHE RINISE PER VITIN AKADEMIK 2021-2022"
Kërkimi shkencor nuk mbaron kurrë! *** AADF nëpërmjet projektit CleanScore shpall “Konkursin Kombëtar të Punimeve Shkencore” për fushat: 1. Arsim dhe Lidership  2. Sipërmarrje dhe...
Read More ""
Procesi i zhvillimit te provimeve online
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIME NE LIDHJE ME PROCESIN E PROVIMEVE ONLINE PRANE UNIVERSITETIT MJEKESISE,TIRANE PER VITIN AKADEMIK 2020-2021 VENDIME UMT
Read More "Procesi i zhvillimit te provimeve online"
PLATFORMA ONLINE EASYWEB LMS
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE KETU JANE UDHEZIME QE NDIHMOJNE PEDAGOGUN DHE STUDENTIN SI TE KENE AKSES DHE TE PERDORIN PLATFORMEN EASYWEB...
Read More "PLATFORMA ONLINE EASYWEB LMS"
From our CleanScore team to your family, we wish you Joy, Happiness, Hope and Good Health! Together, let's make 2021 the best year we can!...
Read More ""

HOME