Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

HISTORIKU I FAKULTETIT
NJOFTIME Previous Next
KONFERENCA
NJOFTIME Previous Next
ORGANIKA
NJOFTIME Previous Next
NJOFTIME
NJOFTIME Previous Next

NJOFTIME

FORMULARI PER PERFITIM BURSE 2018-2019
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSESORE TEKNIKE NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET E FAKULTETIT TE SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE TE SHKAROKOJNE FORMULARIN E KRITEREVE PER PERFITIM...
Read More "FORMULARI PER PERFITIM BURSE 2018-2019"
Njoftim për zbatimin e Paketës për Arsimin
Në zbatim të Paketës për Arsimin, VKM-së nr.779, datë 26.12.2018 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 269, datë 29.03.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive...
Read More "Njoftim për zbatimin e Paketës për Arsimin"
VKM Nr.723 Dt 06/12/2018
VKM Nr.723 Dt 06/12/2018VKM Nr.723 qe lidhet me tarifat vjetore te shkollimit per studentet.
Read More "VKM Nr.723 Dt 06/12/2018"
NJOFTIM 06/12/2018
Njoftim Nisur nga kërkesat e shumta të studentëve që aplikojnë për përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, mbështetur kërkesa e tyre edhe...
Read More "NJOFTIM 06/12/2018"
NJOFTIM PER APLIKIM NE KUOTAT E PAPLOTESUARA
Njoftohen studentet qe nuk kane mundur te aplikojne per tu regjistruar ne Programin Master, viti akademik 2018-2019, te paraqiten prane sekretarise mesimore ne daten 20.11.2018...
Read More "NJOFTIM PER APLIKIM NE KUOTAT E PAPLOTESUARA"
NJOFTIM
TE GJITHE STUDENTET E FSHMT DO DUHET TE SJELLIN PRANE SEKRETARISE MESIMORE,NJE FOTO DOKUMENT KU MBRAPA TE JETE E SHKRUAR: Emer,Mbiemer Programi i Studimit Viti...
Read More "NJOFTIM"
FORMULARI PER PERFITIM BURSE 2018-2019
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSESORE TEKNIKE NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET E FAKULTETIT TE SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE TE SHKAROKOJNE FORMULARIN E KRITEREVE PER PERFITIM...
Read More "FORMULARI PER PERFITIM BURSE 2018-2019"
Njoftim për zbatimin e Paketës për Arsimin
Në zbatim të Paketës për Arsimin, VKM-së nr.779, datë 26.12.2018 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 269, datë 29.03.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive...
Read More "Njoftim për zbatimin e Paketës për Arsimin"
VKM Nr.723 Dt 06/12/2018
VKM Nr.723 Dt 06/12/2018VKM Nr.723 qe lidhet me tarifat vjetore te shkollimit per studentet.
Read More "VKM Nr.723 Dt 06/12/2018"
NJOFTIM 06/12/2018
Njoftim Nisur nga kërkesat e shumta të studentëve që aplikojnë për përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, mbështetur kërkesa e tyre edhe...
Read More "NJOFTIM 06/12/2018"
NJOFTIM PER APLIKIM NE KUOTAT E PAPLOTESUARA
Njoftohen studentet qe nuk kane mundur te aplikojne per tu regjistruar ne Programin Master, viti akademik 2018-2019, te paraqiten prane sekretarise mesimore ne daten 20.11.2018...
Read More "NJOFTIM PER APLIKIM NE KUOTAT E PAPLOTESUARA"
NJOFTIM
TE GJITHE STUDENTET E FSHMT DO DUHET TE SJELLIN PRANE SEKRETARISE MESIMORE,NJE FOTO DOKUMENT KU MBRAPA TE JETE E SHKRUAR: Emer,Mbiemer Programi i Studimit Viti...
Read More "NJOFTIM"
FIZIOTERAPIA
TEKNIKAT VLERSUESE DHE REHABILITUSE TE SKOLIOZES Qellimi: Njohja e koncepteve baze te menyres se sakte te diagnostifikimit dhe terapise se skoliozes nga ana teorike dhe...
Read More "FIZIOTERAPIA"
PYETESORI I STUDENTIT
ne kuader te auditimit “Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve studentore pranë IAL-ve publike” eshte përgatitur nje pyetësor për të vjelë opinionin tuaj mbi cilësinë e...
Read More "PYETESORI I STUDENTIT"

HOME

NJOFTIME

NJOFTIME