Departamenti i Diagnostikes

 
 

HYRJE

Informacion për Departamentin e Diagnostikës Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik Gjinekologji (DDRSHIKIOGJ).

Drejtues  i Departamentit

Dshk.Admir NAKE

E-mail: admir.nake@umed.ed.al

          HISTORIKU I DDRSHIKIOGJ

Departamenti i Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik Gjinekologji u krijua në  Prill  2016.

Bazuar në Ligjin e Ri të Arsimit të Lartë  mbi kriteret e formimit të Universiteteve; fakulteteve dhe departamenteve,  u bë  ristrukturimi  i  Universitetit të Mjekesisë të Tiranës  si dhe i Fakultetit të FSHMT.

Nga viti 2008 ka ekzistuar si 2 Departamente të ndara :

Departamenti i Diagnostikës dhe  Rehabilitimit Shëndetësor

Departamenti i Infermieristikave Kirurgjikale dhe obsetrik – gjinekologjise.

Në kuadër të Ligjit te Ri të Arsimit të Lartë këto 2 deparatmente u bashkuan dhe formuan Departamentin e Diagnostikës Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik- Gjinekologji.

Departamenti i DDRSHIKIOGJ në FSHMT ofron lëndë profesionale :

Në nivelet e studimit: Bachelor

 • Master Profesional
 • Master i Shkencave
 • Doktoraturë

Në Programet e Studimit:

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknik Laboratori
 • Teknik Imazherie
 • Logopedi

STUDIME TE CIKLIT TË PARË BACHELOR

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi

STUDIME CIKLI I DYTË  MASTER I SHKENCAVE/MASTER PROFESIONAL

“Master i Shkencave” në:

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi

“Master Profesional” në:

 • Menaxhim Infermieror
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi
NR EmërMbiemërPOZICIONI I PUNËS 
 DEPARTAMENTI DRSHIKIOGJ
1EdmondPistulliProfesor
2AlmaNurçeProf.Asoc
3EsmeraldaThomaDoktor
4NejlaBajramiDoktor dhe Zv.Dekan
5ErgetaKtonaDoktor
6IrenaKolaProf.Asoc
7AdmirNakeDoktor/Dr.Dep.
8EnkelejdaShkurtiProf. Asociuar
9EmirvinaKoliciMaster Shkencor
10ArjanaSinaMaster Shkencor
11Orgeta DervishiDoktor
12ZamirDamaniDoktor
13Mustafa BajraktariDoktor
14ValbonaBilaliDoktor
15AlketaDervishiDoktor
16AlmaImamiDoktor
17Enida XhaferiMaster Shkencor
18EnkeledaSinajDoktor dhe Zv.Dekan
19MirandaÇelaMaster Shkencor
20RisidaSimoniDoktor
21ZamiraImerajDoktor
22Vjollca NdreuDoktor
23Albana PoloskaDoktor
24ErmiraPetrajProf. Asociuar
25IdrizBallaProfesor
26NikoHykaDoktor