ORARI&DATA PROVIMESH

UNIVERSITETI MJEKESISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

DATAT E PROVIMEVE (MASTER)

Kalendari i provimeve Sem 1 MP-MSH Inf,Mami OK
DATAT MASTER SHKENCOR TEK IMAZHERI,TEK LABORATORI,LOGOPEDI,FIZIOTERAPI
DATAT MASTER PROFESIONAL TEK IMAZHERI,TEK LABORATORI,LOGOPEDI,FIZIOTERAPI
DATAT E PROVIMEVE (BACHELOR)
Kalendari i provimeve semestri pare – Bach. 20-21

NJOFTIM

NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET E FSHMT TE CILET KANE LENDE PER FREKUENTIM NGA VITET PARAARDHESE TE PARAQITEN PRANE SEKRETARISE MESIMORE PER TE PLOTESUAR KERKESEN PER HYRJEN NE PROVIME.

ORARI MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL

INFERMIERI MSC VITI 2
FIZIOTERAPI MSC VITI 2
TEK LABORATORI MSC VITI 2
TEK IMAZHERI MSC VITI 2
LOGOPEDI MSC VITI 2
MAMI MSC VITI 2
Orari MP Viti I Teknik Lab 2020-2021
Orari MP Fizioterapi Viti Pare Sem I 2020-2021
Orari MP Imazheri Viti I Sem I 2020-2021
Orari MP Infermieri Viti Pare Sem I 2020- 2021
Orari MP Logopedi Viti Pare Sem Pare 2020-2021
Orari MP Mami Viti I Sem Pare 2020 -2021
Orari MSH Viti I Teknik Lab 2020-2021
Orari MSH Fizioterapi Viti Pare 2020-2021 Sem I
Orari MSH Imazheri Viti I Sem I 2020-2021
Orari MSH Infermieri 2020-2021 Viti PareSem I
Orari MSH Logopedi Viti Pare 2020-2021 Sem I
Orari MSH Mami Viti I Sem Pare 2020 -2021

ORARI VITI AKADEMIK 2020-2021(BACHELOR)

 INFERMIERI&MAMI I ONLINE
INFERMIERI II ONLINE
INFERMIERI III ONLINE
MAMI II,III ONLINE
FIZOTERAPI I,II,III ONLINE
LOGOPEDI I,II,III ONLINE
TEK IMAZHERI I,II,III ONLINE
TEK LABORATORI I,II,III ONLINE

SEZONI I VJESHTES MASTER SHKENCOR 2020

NJOFTIM DIPLOME MASTER PROFESIONAL MASTER SHKENCOR
sezoni i vjeshtes master shkencor 2019-2020 (2)

SEZONI I VJESHTES MASTER PROFESIONAL 2020

MASTER PROFESIONAL Vjeshta 2019-2020

SEZONI I VJESHTES 2020 BACHELOR

NJOFTIM DIPLOME
INFERMIERI
MAMI
FIZIOTERAPI
LOGOPEDI
IMAZHERI
TEKNIK LABORATORI

 SEZONI I PROVIMEVE  VERE 2020

NJOFTIM PER STUDENTET E MASTERIT SHKENCOR DHE PROFESIONAL
MASTER I SHKENCAVE 2019-2020 VITI 1-RE SEMESTRI I DYTE SHTATOR 2020
PROVIMET E PAZHVILLUARA SEM I PARE MSC 1 SHTATOR 2020
KALENDARI I PROVIMEVE TE SEZONIT TE PRILLIT I PRAPAMBETUR 2020
DATA E PROVIMEVE VITI I,II BACHELOR SHTATOR 2020
njoftim diplome bachelor korrik 2020
Minisezoni 2019-2020 MP para diplome
NJOFTIM PER STUDENTET E MASTERIT SHKENCOR NE LIDHJE ME MBROTJEN E TEZAVE
Njoftim per studentet ne Master Profesional
SEZONI I MINIVJESHTES KORRIK 2020 BACHELOR VETEM PER VITET E 3
KALENDARI MSC SEZONI MINIVJESHTES 2019-2020
kalendari i praktikave ne master profesional dhe master shkencor 2020
Sezoni i Veres 2019-2020
Orari MP per praktikat
msc provimet e pazhvilluara dhe semestri i dyte 2019-2020 — final
NJOFTIM PER SEZONIN E MINIVJESHTES PER STUDENTET E VITIT TE 3 bachelor