ORARI

UNIVERSITETI MJEKESISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

ORARI VITI I,II,III SIMESTRI I PARE (BACHELOR)

Orari Fizioterapi Viti I,II,III Sim 2 2019-2020
Orari Imazheri Viti I,II,III Sim 2 2019-2020
Orari Infermieri Viti I,II,III Sim 2 2019-2020
Orari Logopedi Viti I,II,III Sim 2 2019-2020
Orari Tek Lab Viti I,II,III Sim 2 2019-2020
Orarri Mami Viti II,III Sim 2 2019-2020

ORARI MASTER PROFESIONAL &MASTER SHKENCOR 2019-2020

MASTER PROFESIONAL NE MENAXHIM INFERMIEROR 2019-2020 VITI I PARE
MASTER PROFESIONAL NE LOGOPEDI 2019-2020 VITI I PARE
MASTER PROFESIONAL NE FIZIOTERAPI 2019-2020 VITI I PARE
MASTER PROFESIONAL NE TEKNIK IMAZHERIE 2019-2020 VITI I PARE
MASTER PROFESIONAL NE TEK-LAB VITI I 2019-2020
MASTER PROFESIONAL NE MAMI VITI I 2019-2020
MASTER I SHKENCAVE NE FIZIOTERAPI 2019-2020 VITI I PARE
MASTER I SHKENCAVE NE LOGOPEDI VITI I PARE 2019-2020
MASTER SHKENCOR NE TEK-LAB 2019-2020 VITI I PARE
MASTER I SHKENCAVE . MAMI VITI PARE 2019 -2020
MASTER I SHKENCAVE NE INFERMIERI VITI I PARE 2019-2020
MASTER SHKENCOR NE TEKNIK IMAZHERIE VITI I 2019-2020

 

ORARI MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL NE FSHMT PER ONLINE CLASSROOM

 

Orari Master MSH & MP Mami sem 2 2019- 2020
Orari MP Fizioterapi semestri 2 viti 1 2019-2020
ORARI MP KUJDES PALIATIV VITI I PARE SEM I DYTE 2019-2020
ORARI MP MENAXHIM INFERMIEROR VITI I SEM I DYTE 2019 – 2020
Orari MP- MSH LOGOPEDI SEM 2 VITI I 2019-2020
Orari MSH Fizioterapi semestri 2 viti 1, Online Classroom
ORARI MSH TEKNIK LABORATORI VITI I SEM I DYTE -2020
ORARI MSH VITI I INFERMIERI SIM 2 2019-2020

ORARI BACHELOR

Orari 2019-2020 Sem II Infermieri Viti I Bachelor
ORARI SEM 2 BSC 2019-2020 INFERMIERI VITI 2
ORARI SEM 2 BSC 2019-2020 INFERMIERI VITI 3
Orari sem 2 Bsc 2019-2020 TEKNIK LABORATORI
OrariSEM 2 BSC 2019-202 FIZIOTERAPI
Orarri sem 2 BSC 2019 – 2020 MAMI
Orari sem 2 Bsc 2019-2020 LOGOPEDI
Orari sem 2 Bsc 2019-2020 Imazheri