ORARI&DATA PROVIMESH

UNIVERSITETI MJEKESISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

ORARI MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL

INFERMIERI MSC VITI 2
FIZIOTERAPI MSC VITI 2
TEK LABORATORI MSC VITI 2
TEK IMAZHERI MSC VITI 2
LOGOPEDI MSC VITI 2
MAMI MSC VITI 2
Orari MP Viti I Teknik Lab 2020-2021
Orari MP Fizioterapi Viti Pare Sem I 2020-2021
Orari MP Imazheri Viti I Sem I 2020-2021
Orari MP Infermieri Viti Pare Sem I 2020- 2021
Orari MP Logopedi Viti Pare Sem Pare 2020-2021
Orari MP Mami Viti I Sem Pare 2020 -2021
Orari MSH Viti I Teknik Lab 2020-2021
Orari MSH Fizioterapi Viti Pare 2020-2021 Sem I
Orari MSH Imazheri Viti I Sem I 2020-2021
Orari MSH Infermieri 2020-2021 Viti PareSem I
Orari MSH Logopedi Viti Pare 2020-2021 Sem I
Orari MSH Mami Viti I Sem Pare 2020 -2021

ORARI VITI AKADEMIK 2020-2021(BACHELOR)

 INFERMIERI&MAMI I ONLINE
INFERMIERI II ONLINE
INFERMIERI III ONLINE
MAMI II,III ONLINE
FIZOTERAPI I,II,III ONLINE
LOGOPEDI I,II,III ONLINE
TEK IMAZHERI I,II,III ONLINE
TEK LABORATORI I,II,III ONLINE

SEZONI I VJESHTES MASTER SHKENCOR 2020

NJOFTIM DIPLOME MASTER PROFESIONAL MASTER SHKENCOR
sezoni i vjeshtes master shkencor 2019-2020 (2)

SEZONI I VJESHTES MASTER PROFESIONAL 2020

MASTER PROFESIONAL Vjeshta 2019-2020

SEZONI I VJESHTES 2020 BACHELOR

NJOFTIM DIPLOME
INFERMIERI
MAMI
FIZIOTERAPI
LOGOPEDI
IMAZHERI
TEKNIK LABORATORI

 SEZONI I PROVIMEVE  VERE 2020

NJOFTIM PER STUDENTET E MASTERIT SHKENCOR DHE PROFESIONAL
MASTER I SHKENCAVE 2019-2020 VITI 1-RE SEMESTRI I DYTE SHTATOR 2020
PROVIMET E PAZHVILLUARA SEM I PARE MSC 1 SHTATOR 2020
KALENDARI I PROVIMEVE TE SEZONIT TE PRILLIT I PRAPAMBETUR 2020
DATA E PROVIMEVE VITI I,II BACHELOR SHTATOR 2020
njoftim diplome bachelor korrik 2020
Minisezoni 2019-2020 MP para diplome
NJOFTIM PER STUDENTET E MASTERIT SHKENCOR NE LIDHJE ME MBROTJEN E TEZAVE
Njoftim per studentet ne Master Profesional
SEZONI I MINIVJESHTES KORRIK 2020 BACHELOR VETEM PER VITET E 3
KALENDARI MSC SEZONI MINIVJESHTES 2019-2020
kalendari i praktikave ne master profesional dhe master shkencor 2020
Sezoni i Veres 2019-2020
Orari MP per praktikat
msc provimet e pazhvilluara dhe semestri i dyte 2019-2020 — final
NJOFTIM PER SEZONIN E MINIVJESHTES PER STUDENTET E VITIT TE 3 bachelor