REVISTA SHKENCORE

UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE

Revista FSHMT 2018UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE

Bashkengjitur ne atch  keni librin e abstrakteve te konferences se departamenti DRSHIKIOGJ,
te zhvilluar ne 22 Nentor 2019
Libri i Abstrakteve Konferenca DDRSHIKIOGJ Nentor 2019

 

 

UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE

REVISTA FSHMT, 2019

UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE

LIBRI I ABSTRAKTEVE KONFERENCA FSHMT 23 JANAR 2020