PUBLIKOHET RENDITJA PARAPRAKE  PER TRANSFERIMET E STUDIMEVE NE VITET E NDERMJETEME  VITI AKADEMIK 2021-2022,RENDITJA PARAPRAKE  PER PROGRAM TE DYTE STUDIMI VITI AKADEMIK 2021-2022

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE RENDITJA PARAPRAKE  PER TRANSFERIMET E STUDIMEVE NE VITET E NDERMJETEME  VITI AKADEMIK 2021-2022,RENDITJA PARAPRAKE  PER PROGRAM TE DYTE STUDIMI VITI AKADEMIK 2021-2022 Renditja paraprake e kantidateve me tranferime,deget e dyta

PUBLIKOHET RENDITJA PARAPRAKE E KANDIDATEVE NGA TROJET DHE KUOTAT E VECANTA ,VITI AKADEMIK 2021-2022

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE  RENDITJA PARAPRAKE E KANDIDATEVE NGA TROJET DHE KUOTAT E VECANTA VITI AKADEMIK 2021-2022 STATUSI AFTESI TE KUFIZUARA BUJANOVC BALLKANO-EGJIPTIAN STATUSI JETIM KOSOVE MAQEDONI E VERIUT PRESHEVE