PLATFORMA ONLINE EASYWEB LMS

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE KETU JANE UDHEZIME QE NDIHMOJNE PEDAGOGUN DHE STUDENTIN SI TE KENE AKSES DHE TE PERDORIN PLATFORMEN EASYWEB LMS  NE UNIVERSITETIN E MJEKESISE,TIRANE Udhezues per aktivizimin e perdoruesve te studenteve ne platforme Administrimi i pedagogeve dhe studenteve ne nivel lende Udhezues platforma elektronike …

From our CleanScore team to your family, we wish you Joy, Happiness, Hope and Good Health! Together, let’s make 2021 the best year we can! CleanScore financohet dhe zbatohet nga Fondacioni Shqiptaro – Amerikan për Zhvillim (AADF) mbështetur dhe miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe Marrëveshjet …

LISTAT E FITUESVE NE MASTER SHKENCOR&MASTER PROFESIONAL NE FSHMT 2020-2021

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE RIALOKIMET MASTER PROFESIOANL 2020-2021 RIALOKIMET MASTER SHKENCOR 2020-2021 APLIKANTE FITUES MASTER I SHKENCAVE 2020-2021 ZYRTARE APLIKANTE FITUES MASTER PROFESIONAL 2020-2021 ZYRTARE APLIKANTE FITUES MASTER SHKENCOR 2020-2021 FAZA E DYTE APLIKANTE FITUES MASTER PROFESIONAL 2020-2021 FAZA E DYTE APLIKANTE FITUES MASTER PROFESIONAL 2020-2021 …