PUBLIKOHET RENDITJA PARAPRAKE  PER TRANSFERIMET E STUDIMEVE NE VITET E NDERMJETEME  VITI AKADEMIK 2021-2022,RENDITJA PARAPRAKE  PER PROGRAM TE DYTE STUDIMI VITI AKADEMIK 2021-2022

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

RENDITJA PARAPRAKE  PER TRANSFERIMET E STUDIMEVE NE VITET E NDERMJETEME  VITI AKADEMIK 2021-2022,RENDITJA PARAPRAKE  PER PROGRAM TE DYTE STUDIMI VITI AKADEMIK 2021-2022
Renditja paraprake e kantidateve me tranferime,deget e dyta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *