Departamenti i Lëndëve Para Klinike

HYRJE

Informacion për Departamentin e Lëndëve Paraklinike

Përgjegjës i Departamentit

Prof.Asoc. Floreta KURTI

E-mail: floreta.kurti@umed.edu.al

 

Departamenti i Lëndëve Paraklinike në FSHMT ofron lëndë :

Në nivelet e studimit: 

 • Bachelor
 • Master Profesional
 • Master i Shkencave
 • Doktoraturë

Në Programet e Studimit:

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknik Laboratori
 • Teknik Imazherie
 • Logopedi

PERSONELI AKADEMIK I DLPK

Aktualisht Departamenti i lëndëve Paraklinike përbëhet nga 15 punonjës mësimorë të brendshëm dhe 3 punonjës ndihmës mësimorë, prej të cilëve 1 me titullin Profesor, 1 me titullin Profesor i Asociuar, 9 me gradën Doktor dhe  4 me gradën Master i Shkencave.

Punonjësit me kontratë të përkohëshme e të ftuar të jashtëm  të këtij departamenti janë të shumtë.

1.

Floreta

KURTI

Prof Asoc

2.

Albana

GJYZARI

Dr.

3.

Alert

XHAJA

Dr.

4.

Altina

XHAFERI

Dr.

5.

Brizida

REFATLLARI

Dr.

6.

Ermira

BIU

Msc.

7.

Ervin

MARKU

Msc.

8.

Gentian

STRONI

Dr.

9.

Jonida

STEFA

Dr.

10.

Klerida

SHEHU

Msc.

11.

Klodiana

POSHI

Dr.

12.

Migena

GEGA

Dr.

13.

Rajmonda

KOLPEPAJ

Msc.

14.

Tatjana

ÇINA

Prof.

15.

Yllka

THEMELI

Dr.

16.

Fata

MECI

Sekretare e Dep.

17.

Andronika

Llabani

Laborante Mësimore

18.

Marjola

Kapllani

Laborante Mësimore

STUDIME TE CIKLIT TË PARË BACHELOR

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi

STUDIME CIKLI I DYTË  MASTER I SHKENCAVE/MASTER PROFESIONAL

“Master i Shkencave” në:

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi

“Master Profesional” në:

 • Menaxhim Infermieror
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi

KËRKIMI SHKENCOR

Departamenti i Lëndëve Paraklinike ofron studime doktorale në “Mjekësi paraklinike”

Pedagogët e këtij departamenti, janë të angazhuar në projekte kërkimore-shkencore  kombëtare e ndërkombëtare, kanë një  aktivitet të gjerë shkencor e profesional dhe botues në revista shkencore ndërkombëtare.