Departamenti i Lendeve Klinike

Departamenti I Lendeve Klinike, Infermieristikes se Pergjithshme, Infermieristikes ne Semundjet e Brendshme dhe ne Kirurgji

Nr. Emer Mbiemer Titulli/Grada
1 ERGYS RAMASAÇO Dr/Shef Departamenti
2 KIRI ZALLARI Prof.Asoc
3 ILIRJANA ZEKA Prof.Asoc
4 MANIKA KREKA Prof.Asoc
5 VJOLLCA HAJRO Prof.Asoc
6 ELINDA GJATA Dr
7 ALBANA ÇELA Dr
8 ALKETA QOSJA Dr
9 ALBANA DUNI Dr
10 IRIDA PANO Dr
11 SUELA MUÇA
12 NERITAN BORIÇI
13 ETLEVA SAHAÇI
14 XHENSILA FRASHERI Dr
15 ETLEVA RUSTAMI
16 ETLEVA SMAKAJ
17 VALBONA ALLIU
18 ELIDA PEKA
19 DENISA BEGO
20 RUDINA PIRUSHI
21 LEDIO NEÇAJ
22 BESNIK FASKAJ

 

Ne daten 21 janar 2017, ne FSHMT u organizua konferenca “ Metodikat dhe mjetet e reja ne njesimin e praktikave infermierore”, nen kujdesin e veçante te dekanes se FSHMT, Prof. Dr. Tatjana Çina. Kjo konferece kishte si qellim evidentimin e pervojes me te mire ne organizimin e praktikave infermierore, ne te gjithe diplomat e fakultetit tone, ne nivelin Bachelor dhe Master. Nga ana tjeter ajo sherbeu si pikenisje per njesimin e silabuseve te praktikave infermierore, duke vendosur per kete qellim urat e bashkepunimit midis pedagogeve te brendshem, atyre te jashte dhe studenteve, si aktore aktiv ne realizimin me sukses te proçesit te praktikave infermierore.