NJOFTIME

NJOFTIME

NJOFTIM PER STUDENTET QE DUAN TE APLIKOJNE MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL 2019-2020

NJOFTIM PER ZBATIMIN E PAKETES SE ARSIMIT

miratimi i listes se studenteve me note mesatare 9-10,qe perfitojne pergjysmim te tarifes vjetore te shkollimit per vitin akademik 2018-2019 per ciklin e dyte
 Vendimi Nr.4 i Bordit te Administrimit

 

 

 

NJOFTIM NE LIDHJE ME GJUHEN E HUAJ

NJOFTIM

University World Service (WUS) po mbështet prej fundit të vitit 2016, çdo vit me 50 bursa studentët shqiptarë të universiteteve shtetërore Shqiptare. World University Service është një Organizatë ndërkombëtare e nxenësve dhe mësuesve në sektorin e arsimit dhe angazhohet për të drejtat e njeriut në arsim dhe krijimin e strukturave të barabarta sociale dhe politike. WUS është aktiv në më shumë se 50 vendë të botës.

Qëllimi i këtij programi është të mbështetë elitën e arsimuar shqiptare dhe punëtorët e rinj të kualifikuar në Shqipëri, për zhvillimin e perspektivës profesionale në të ardhmen në vend .

Këto bursa i adresohen studentëve në fazën përfundimtare të studimeve të tyre, dhe të sapo diplomuarve (tashmë kanë përfunduar studimet). Preferohen aplikante dhe aplikantë me të ardhura të pakta familjare dhe rezultate të mira akademike.

Përveç një burse mujore prej 250,00 €, studentët apo ata që janë në fillimet e karrieres do të përfitojnë këshillime dhe trajnime për teknikat e aplikimit, sipërmarrjen, karrieren dhe për ofertat e praktikave të punës. Gjatë periudhës maksimale 6-mujore të bursës, studentët, në varësi të llojit të bursës, do të marrin pjesë në trajnime për aplikim për punë si dhe për të filluar një biznes të ri (trajnime individuale dhe në grupe).

Ky projekt realizohet me mbështetjen financiare të Ministrisë së Ekonomisë, Energjisë, Transportit dhe Strehimit në Hessen/Gjermani.

Albania-Scholarship-application-form_2019-final
Albania-Scholarship-leaflet-2019