Procesi i zhvillimit te provimeve online

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

VENDIME NE LIDHJE ME PROCESIN E PROVIMEVE ONLINE PRANE UNIVERSITETIT MJEKESISE,TIRANE PER VITIN AKADEMIK 2020-2021

VENDIME UMT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *