“Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”

UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE

Bashkangjitur gjeni Vendimin Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 “Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT”, shkresen percjellese dhe udhezuesin.
Vendim Qarkullues nr. 7, date 24-03-20 Per zhvillimin e procesit mesimor ne platformes online ne UMT
Percillet per zbatim vendimi qarkullues nr. 7, date 24-03-2020
KETU DO TE GJENI EDHE UDHEZUESIN PER PERDORIMIN E PLATFORMES NGA STAFI AKADEMIK NE UNIVERSITETIN E MJEKSISE,TIRANE
UMT google classroom manual-pedagogu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *