UDHEZIME PER PROCEDURAT E APLIKIMEVE DHE REGJISTRIMET NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE DHE TE CIKLIT TE DYTE

UNIVERSITETI I MJEKESISE ,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE VENDIM PER PERCAKTIMIN E NOTES MESATARE PER KANDIDATET QE KONKUROJNE NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE Urdher 2 Udhezimi Nr.10 Udhezimi 15 Udhezimi 17 shkresa percjellese