PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e pestë të …

FIZIOTERAPIA

TEKNIKAT VLERSUESE DHE REHABILITUSE TE SKOLIOZES Qellimi: Njohja e koncepteve baze te menyres se sakte te diagnostifikimit dhe terapise se skoliozes nga ana teorike dhe ate praktike. Pergatitja e jesemarresve per zbatimin e teknikave te pacientet. Akredituar nga QKEV me 6.5 kredite Lektor: Msc.Klejda Tani, Msc. Fregen Dhamaj Metoda e …