Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

HISTORIKU I FAKULTETIT
  HISTORIKU I FAKULTETIT HISTORIA E SHKOLLËS SË INFERMIERISË, TIRANË Më 30 Dhjetor 1921 përshkruhen të dhënat e para mbi zhvillimin e infermieristikës si profesion edhe si shërbim, me edukimin,shkollimin dhe formimin përkatës. Ishte Kryqi i...
KONFERENCA
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANEFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Në datat 12 dhe 13 Prill, 2018 Departamenti i Rehabilitimit dhe Diagnostikës pranë FSHMT-së, Universiteti Mjekësis i Tiranës organizoi: “Konferencën e Shkencave Teknike Rehabilituese  dhe Diagnostikuese – SFIDAT DHE PERSPEKTIVA”.  Në...
ORGANIKA
ORGANIKA     FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE       ORGANIKA ANALITIKE E PERSONELIT AKADEMIK TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Nr. Emër Atësia Mbiemër Titulli /Grada Pozicioni 1 Tatjana Hamdi Çina Profesor Dekan...

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

NJOFTIM

LISTA E DOKUMENTEVE PER APLIKIM NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

 KANDIDATET ME ORIGJINE SHQIPETARE NGA MAQEDONIA,MALI I  ZI,PRESHEVA,MEDVEGJA,BUJANOVCI;KANDIDATET ME STATUSIN ME AFTESI TE KUFIZUAR ,STATUSIN E JETIMIT DHE KANDIDATET E KOMUNITETIT ROM DHE EGJIPTIAN:

Lista e Dokumenteve

KANDIDATET QE APLIKOJNE PER PROGRAM TE DYTE DHE PER TRANSFERIM STUDIMESH 

Lista 1 Lista 2

Vendim per procedurat e transferimeve

DEKLARATAT DHE FORMULARET E APLIKIMEVE

Deklarate 1 Deklarate 2

Formular 1 Formular 2 Formular 3 Formular 4

 

LISTA PERFUNDIMTARE FITUESE PER TROJET DHE KUOTAT E VECANTA

Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës
Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës Në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, në datën 20 Mars 2018,...
Read More "Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës"
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA  E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”   12-13 Prill, 2018   Departamenti i DRSHIKIOGJ, Fakulteti...
Read More "KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”"
CEREMONIA E DIPLOMIMIT
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE CEROMONIA E DIPLOMIMIT
Read More "CEREMONIA E DIPLOMIMIT"
WORKSHOP
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE   KOMUNIKIMI PROFESIONAL NЁ KURRIKULAT E SHKENCAVE TЁ SHЁNDETIT Me iniciativën e Departamentit të Lëndëve Paraklinike, nën drejtimin e Prof.Ass....
Read More "WORKSHOP"
Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës
Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës Në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, në datën 20 Mars 2018,...
Read More "Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës"
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA  E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”   12-13 Prill, 2018   Departamenti i DRSHIKIOGJ, Fakulteti...
Read More "KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”"
CEREMONIA E DIPLOMIMIT
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE CEROMONIA E DIPLOMIMIT
Read More "CEREMONIA E DIPLOMIMIT"
WORKSHOP
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE   KOMUNIKIMI PROFESIONAL NЁ KURRIKULAT E SHKENCAVE TЁ SHЁNDETIT Me iniciativën e Departamentit të Lëndëve Paraklinike, nën drejtimin e Prof.Ass....
Read More "WORKSHOP"

HOME

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

NJOFTIM

LISTA E DOKUMENTEVE PER APLIKIM NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

 KANDIDATET ME ORIGJINE SHQIPETARE NGA MAQEDONIA,MALI I  ZI,PRESHEVA,MEDVEGJA,BUJANOVCI;KANDIDATET ME STATUSIN ME AFTESI TE KUFIZUAR ,STATUSIN E JETIMIT DHE KANDIDATET E KOMUNITETIT ROM DHE EGJIPTIAN:

Lista e Dokumenteve

KANDIDATET QE APLIKOJNE PER PROGRAM TE DYTE DHE PER TRANSFERIM STUDIMESH 

Lista 1 Lista 2

Vendim per procedurat e transferimeve

DEKLARATAT DHE FORMULARET E APLIKIMEVE

Deklarate 1 Deklarate 2

Formular 1 Formular 2 Formular 3 Formular 4

 

LISTA PERFUNDIMTARE FITUESE PER TROJET DHE KUOTAT E VECANTA

REVISTA SHKENCORE

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

NJOFTIM

LISTA E DOKUMENTEVE PER APLIKIM NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

 KANDIDATET ME ORIGJINE SHQIPETARE NGA MAQEDONIA,MALI I  ZI,PRESHEVA,MEDVEGJA,BUJANOVCI;KANDIDATET ME STATUSIN ME AFTESI TE KUFIZUAR ,STATUSIN E JETIMIT DHE KANDIDATET E KOMUNITETIT ROM DHE EGJIPTIAN:

Lista e Dokumenteve

KANDIDATET QE APLIKOJNE PER PROGRAM TE DYTE DHE PER TRANSFERIM STUDIMESH 

Lista 1 Lista 2

Vendim per procedurat e transferimeve

DEKLARATAT DHE FORMULARET E APLIKIMEVE

Deklarate 1 Deklarate 2

Formular 1 Formular 2 Formular 3 Formular 4

 

LISTA PERFUNDIMTARE FITUESE PER TROJET DHE KUOTAT E VECANTA