Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

HISTORIKU I FAKULTETIT
  HISTORIKU I FAKULTETIT HISTORIA E SHKOLLËS SË INFERMIERISË, TIRANË Më 30 Dhjetor 1921 përshkruhen të dhënat e para mbi zhvillimin e infermieristikës si profesion edhe si shërbim, me edukimin,shkollimin dhe formimin përkatës. Ishte Kryqi i...
KONFERENCA
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANEFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Në datat 12 dhe 13 Prill, 2018 Departamenti i Rehabilitimit dhe Diagnostikës pranë FSHMT-së, Universiteti Mjekësis i Tiranës organizoi: “Konferencën e Shkencave Teknike Rehabilituese  dhe Diagnostikuese – SFIDAT DHE PERSPEKTIVA”.  Në...
ORGANIKA
ORGANIKA     FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE       ORGANIKA ANALITIKE E PERSONELIT AKADEMIK TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Nr. Emër Atësia Mbiemër Titulli /Grada Pozicioni 1 Tatjana Hamdi Çina Profesor Dekan...
AKTIVITETE
UNIVERSITETI I MJEKSISE,TIRANEFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE Në datën 16.05.2017, ora 14:30 pranë sallës së Këshillit të Fakultetit në FSHMT u zhvillua një takim përkujtimor në nder të Mjekes Psikiatre, Dr. Elida Cangonji.Në takim morën pjesë...

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

DATAT E PROVIMEVE MASTER SHKNCOR &MASTER PROFESINAL 2018

DATAT E PROVIMEVE INFERMIERI,LOGPEDI,MAMI,IMAZHERI,TEK LABORATORI,FIZIOTERAPI (BACHELOR)

MASTER PROFESIONAL & MASTER SHKENCOR

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

NJOFTIM

TE GJITHE STUDETET E MBARTUR QE KANE SHLYER DETYRIMET AKADEMIKE DHE FINANCIARE DHE QE DUAN TE HYJNE NE PROVIM TE DIPLOMES DO DUHET TE RREGJISTROHEN PRANE SEKRETARISE NE DATEN 9-10 KORRIK 2018
Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës
Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës Në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, në datën 20 Mars 2018,...
Read More "Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës"
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA  E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”   12-13 Prill, 2018   Departamenti i DRSHIKIOGJ, Fakulteti...
Read More "KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”"
CEREMONIA E DIPLOMIMIT
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE CEROMONIA E DIPLOMIMIT
Read More "CEREMONIA E DIPLOMIMIT"
WORKSHOP
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE   KOMUNIKIMI PROFESIONAL NЁ KURRIKULAT E SHKENCAVE TЁ SHЁNDETIT Me iniciativën e Departamentit të Lëndëve Paraklinike, nën drejtimin e Prof.Ass....
Read More "WORKSHOP"
Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës
Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës Në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, në datën 20 Mars 2018,...
Read More "Konsiderata diagnostike dhe të ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e moshës pediatrike dhe të adoleshencës"
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA  E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”   12-13 Prill, 2018   Departamenti i DRSHIKIOGJ, Fakulteti...
Read More "KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”"
CEREMONIA E DIPLOMIMIT
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE CEROMONIA E DIPLOMIMIT
Read More "CEREMONIA E DIPLOMIMIT"
WORKSHOP
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE   KOMUNIKIMI PROFESIONAL NЁ KURRIKULAT E SHKENCAVE TЁ SHЁNDETIT Me iniciativën e Departamentit të Lëndëve Paraklinike, nën drejtimin e Prof.Ass....
Read More "WORKSHOP"

HOME

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

DATAT E PROVIMEVE MASTER SHKNCOR &MASTER PROFESINAL 2018

DATAT E PROVIMEVE INFERMIERI,LOGPEDI,MAMI,IMAZHERI,TEK LABORATORI,FIZIOTERAPI (BACHELOR)

MASTER PROFESIONAL & MASTER SHKENCOR

UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

NJOFTIM

TE GJITHE STUDETET E MBARTUR QE KANE SHLYER DETYRIMET AKADEMIKE DHE FINANCIARE DHE QE DUAN TE HYJNE NE PROVIM TE DIPLOMES DO DUHET TE RREGJISTROHEN PRANE SEKRETARISE NE DATEN 9-10 KORRIK 2018