Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

Ju ftojme te merrni pjese ne Ceremonine e Diplomimit te studenteve te Fakultetit te Shkencave Mjekesore Teknike, Universiteti i Mjekesise. Ceremonia do te mbahet ne daten 21 Shkurt 2019 ne Pallatin e Kongreseve.
HISTORIKU I FAKULTETIT
  HISTORIKU I FAKULTETIT HISTORIA E SHKOLLËS SË INFERMIERISË, TIRANË Më 30 Dhjetor 1921 përshkruhen të dhënat e para mbi zhvillimin e infermieristikës si profesion edhe si shërbim, me edukimin,shkollimin dhe formimin përkatës. Ishte Kryqi i...
KONFERENCA
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANEFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE Në datat 12 dhe 13 Prill, 2018 Departamenti i Rehabilitimit dhe Diagnostikës pranë FSHMT-së, Universiteti Mjekësis i Tiranës organizoi:  “Konferencën e Shkencave Teknike Rehabilituese  dhe Diagnostikuese – SFIDAT DHE...
ORGANIKA
ORGANIKA     FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE       ORGANIKA ANALITIKE E PERSONELIT AKADEMIK TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Nr. Emër Atësia Mbiemër Titulli /Grada Pozicioni 1 Tatjana Hamdi Çina Profesor Dekan...
NJOFTIME
FORMULARI PER PERJASHTIMIN NGA TARIFA VITI AKADEMIK 2018-2019 NJOFTIM UDHEZIM FORMULAR APLIKIMI VENDIMI NR. 8 I BORDIT TE ADMINISTRIMIT PERJASHTIM NGA Tarifa e Shkollimit Viti 1   Vendim Nr.11 i Bordit te Administrimit Vendim Nr.14 i...
FORMULARI PER PERFITIM BURSE 2018-2019
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSESORE TEKNIKE NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET E FAKULTETIT TE SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE TE SHKAROKOJNE FORMULARIN E KRITEREVE PER PERFITIM...
Read More "FORMULARI PER PERFITIM BURSE 2018-2019"
Njoftim për zbatimin e Paketës për Arsimin
Në zbatim të Paketës për Arsimin, VKM-së nr.779, datë 26.12.2018 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 269, datë 29.03.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive...
Read More "Njoftim për zbatimin e Paketës për Arsimin"
VKM Nr.723 Dt 06/12/2018
VKM Nr.723 Dt 06/12/2018VKM Nr.723 qe lidhet me tarifat vjetore te shkollimit per studentet.
Read More "VKM Nr.723 Dt 06/12/2018"
NJOFTIM 06/12/2018
Njoftim Nisur nga kërkesat e shumta të studentëve që aplikojnë për përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, mbështetur kërkesa e tyre edhe...
Read More "NJOFTIM 06/12/2018"
NJOFTIM PER APLIKIM NE KUOTAT E PAPLOTESUARA
Njoftohen studentet qe nuk kane mundur te aplikojne per tu regjistruar ne Programin Master, viti akademik 2018-2019, te paraqiten prane sekretarise mesimore ne daten 20.11.2018...
Read More "NJOFTIM PER APLIKIM NE KUOTAT E PAPLOTESUARA"
NJOFTIM
TE GJITHE STUDENTET E FSHMT DO DUHET TE SJELLIN PRANE SEKRETARISE MESIMORE,NJE FOTO DOKUMENT KU MBRAPA TE JETE E SHKRUAR: Emer,Mbiemer Programi i Studimit Viti...
Read More "NJOFTIM"
FORMULARI PER PERFITIM BURSE 2018-2019
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSESORE TEKNIKE NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET E FAKULTETIT TE SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE TE SHKAROKOJNE FORMULARIN E KRITEREVE PER PERFITIM...
Read More "FORMULARI PER PERFITIM BURSE 2018-2019"
Njoftim për zbatimin e Paketës për Arsimin
Në zbatim të Paketës për Arsimin, VKM-së nr.779, datë 26.12.2018 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 269, datë 29.03.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive...
Read More "Njoftim për zbatimin e Paketës për Arsimin"
VKM Nr.723 Dt 06/12/2018
VKM Nr.723 Dt 06/12/2018VKM Nr.723 qe lidhet me tarifat vjetore te shkollimit per studentet.
Read More "VKM Nr.723 Dt 06/12/2018"
NJOFTIM 06/12/2018
Njoftim Nisur nga kërkesat e shumta të studentëve që aplikojnë për përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, mbështetur kërkesa e tyre edhe...
Read More "NJOFTIM 06/12/2018"
NJOFTIM PER APLIKIM NE KUOTAT E PAPLOTESUARA
Njoftohen studentet qe nuk kane mundur te aplikojne per tu regjistruar ne Programin Master, viti akademik 2018-2019, te paraqiten prane sekretarise mesimore ne daten 20.11.2018...
Read More "NJOFTIM PER APLIKIM NE KUOTAT E PAPLOTESUARA"
NJOFTIM
TE GJITHE STUDENTET E FSHMT DO DUHET TE SJELLIN PRANE SEKRETARISE MESIMORE,NJE FOTO DOKUMENT KU MBRAPA TE JETE E SHKRUAR: Emer,Mbiemer Programi i Studimit Viti...
Read More "NJOFTIM"
FIZIOTERAPIA
TEKNIKAT VLERSUESE DHE REHABILITUSE TE SKOLIOZES Qellimi: Njohja e koncepteve baze te menyres se sakte te diagnostifikimit dhe terapise se skoliozes nga ana teorike dhe...
Read More "FIZIOTERAPIA"
PYETESORI I STUDENTIT
ne kuader te auditimit “Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve studentore pranë IAL-ve publike” eshte përgatitur nje pyetësor për të vjelë opinionin tuaj mbi cilësinë e...
Read More "PYETESORI I STUDENTIT"

HOME

NJOFTIM

Ne zbatim te VKM nr.781, date 26.12.2018 dhe urdherit te perbashket te nr.54, date 30.01.2019, te MASR-se dhe MEF-se,PUBLIKIMIN E TE dhenave te detajuara mbi te ardhurat dhe shpenzimet financiare per muajin Janar .
Janar 2019

NJOFTIM

LISTA E DOKUMENTEVE PER APLIKIM NE FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

 KANDIDATET ME ORIGJINE SHQIPETARE NGA MAQEDONIA,MALI I  ZI,PRESHEVA,MEDVEGJA,BUJANOVCI;KANDIDATET ME STATUSIN ME AFTESI TE KUFIZUAR ,STATUSIN E JETIMIT DHE KANDIDATET E KOMUNITETIT ROM DHE EGJIPTIAN:

Lista e Dokumenteve

KANDIDATET QE APLIKOJNE PER PROGRAM TE DYTE DHE PER TRANSFERIM STUDIMESH

Lista 1 Lista 2

Vendim per procedurat e transferimeve

DEKLARATAT DHE FORMULARET E APLIKIMEVE

Deklarate 1 Deklarate 2

Formular 1 Formular 2 Formular 3 Formular 4

LISTA PERFUNDIMTARE FITUESE PER TROJET DHE KUOTAT E VECANTA

FIZIOTERAPI TROJE /IMAZHERI TROJE /INFERMIERI TROJE /KUOTA TE VECANTA /LOGOPEDI TROJE /MAMI TROJE /TEKNIK LABORATORI TROJE

 

Shpallen listat me renditjen e kandidateve te cilet kane aplikuar per Transferim studimesh dhe Program te dyte studimi
Aplikantet per transferime dhe Program te dyte

 

Njoftim per aplikantet ne Master Shkencor dhe Master Profesional 2018-2019 prane FSHMT

Njoftim

 

LISTA FITUESE E STUDENTE  “MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL” NE FSHMT 2018-2019

MASTER SHKENCOR

Master Shkencor Imazheri

Master Profesional Menaxhim Infermieror dhe Mami

Master Profesional Tek Laboratori Imazheri Logopedi

Master Profesional Fizioterapi dhe Trojet

NJOFTIM PER SHTYRJEN E AFATIT TE APLIKIMIT PER PRANIMET NE CIKLIN E DYTE “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE “NE FSHMT 2018-2019

NJOFTIM

Regjistrimet e fazes se pare dhe renditja per fituesit e fazes se dyte (me shtyrjen e afatit te aplikimeve)
MP Regjistrimet e fazes I & fituesit e fazes se dyte
MSH Regjistrimete fazes I&Fituesit e Fazes se Dyte

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESVE NE MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL PER VITIN AKADEMIK 2018-2019

Njoftim per fituesit MSH & MP 2018-2019

 

NJOFTIM PER STUDENTET QE NUK KANE ARRITUR KREDITET E MJAFTUSHME PER TE KALUAR NE VITIN AKADEMIK PASARDHES 2018-2019

Njoftim Sezoni i Nentorit