Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

RRETH FAKULTETIT

HISTORIKU I FAKULTETIT
  HISTORIKU I FAKULTETIT HISTORIA E SHKOLLËS SË INFERMIERISË, TIRANË Më 30 Dhjetor 1921 përshkruhen të dhënat e para mbi zhvillimin e infermieristikës si profesion edhe si shërbim, me edukimin,shkollimin dhe formimin përkatës. Ishte Kryqi i...
KONFERENCA
ORGANIKA
ORGANIKA     FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE       ORGANIKA ANALITIKE E PERSONELIT AKADEMIK TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Nr. Emër Atësia Mbiemër Titulli /Grada Pozicioni 1 Tatjana Hamdi Çina Profesor Dekan...
AKTIVITETE
UNIVERSITETI I MJEKESISE,TIRANE FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE   Në datën 16.05.2017, ora 14:30 pranë sallës së Këshillit të Fakultetit në FSHMT u zhvillua një takim përkujtimor në nder të Mjekes Psikiatre, Dr. Elida Cangonji....

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Lajmerohen te gjithe studentet te cilet kane shlyer detyrimet akademike dhe administrative dhe qe jane te gatshem per dhenien e provimit te Diplomes ne daten 2 mars, te paraqiten per rregjistrim diten e hene dhe te marte ne date 26-27 shkurt. 

 
                               
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA  E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE  DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA  E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”   12-13 Prill, 2018   Departamenti i DRSHIKIOGJ, Fakulteti...
Read More
CEREMONIA E DIPLOMIMIT
CEREMONIA E DIPLOMIMIT
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE CEROMONIA E DIPLOMIMIT
Read More
WORKSHOP
WORKSHOP
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE   KOMUNIKIMI PROFESIONAL NЁ KURRIKULAT E SHKENCAVE TЁ SHЁNDETIT Me iniciativën e Departamentit të Lëndëve Paraklinike, nën drejtimin e Prof.Ass....
Read More
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA  E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE  DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”
KONFERENCA E PARË E DEPARTAMENTIT DRSHIKIOGJ “KONFERENCA  E SHKENCAVE TEKNIKE DIAGNOSTIKUESE DHE REHABILITUESE. SFIDAT DHE PRESPEKTIVA”   12-13 Prill, 2018   Departamenti i DRSHIKIOGJ, Fakulteti...
Read More
CEREMONIA E DIPLOMIMIT
CEREMONIA E DIPLOMIMIT
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE CEROMONIA E DIPLOMIMIT
Read More
WORKSHOP
WORKSHOP
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE   KOMUNIKIMI PROFESIONAL NЁ KURRIKULAT E SHKENCAVE TЁ SHЁNDETIT Me iniciativën e Departamentit të Lëndëve Paraklinike, nën drejtimin e Prof.Ass....
Read More

HOME

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE

Lajmerohen te gjithe studentet te cilet kane shlyer detyrimet akademike dhe administrative dhe qe jane te gatshem per dhenien e provimit te Diplomes ne daten 2 mars, te paraqiten per rregjistrim diten e hene dhe te marte ne date 26-27 shkurt.